Commercieel archeologisch onderzoek

Meer dan een archeologisch opgravingsbedrijf
Pollenmonster archeologische opgraving van VUhbs

Wie zijn wij?

ADC Beesd is ontstaan uit VUhbs. VUhbs was vanaf 1997 het archeologisch opgravingsbedrijf van de Vrije Universiteit Amsterdam. Sinds 5 oktober 2023 zijn wij onderdeel van het ADC. Met ons gezamenlijk team van meer dan 85 Archeologen, Specialisten, Adviseurs en Prospectoren hebben we alles in huis om onze opdrachtgevers een breed en concurrerend dienstenpakket te kunnen aanbieden. Met inmiddels meer dan 25 jaar ervaring met meer dan 1.000 commerciële projecten, kunnen wij u niet alleen goed adviseren maar kunnen wij ook het archeologisch onderzoek goed en efficiënt voor u uitvoeren.

Wij staan bekend als een van de beste archeologische bedrijven van Nederland en zijn gespecialiseerd in het Rivierengebied en Zuid-Nederland, maar werken inmiddels in heel Nederland en Vlaanderen. Wij werken veel voor gemeenten, projectontwikkelaars, maar ook voor particulieren.

Over ADC

Wij werken al 25 jaar met hart voor het verleden en oog op de toekomst. Wij zijn uw partner voor ieder denkbaar archeologisch onderzoek en kunnen u van dienst zijn in iedere stap van de archeologische monumentenzorg (AMZ). Daarnaast bieden wij diensten aan buiten de AMZ, zo kan ons advies team u adviseren over te maken keuzes binnen uw project.

Klantgericht: U en uw project staan bij ons centraal. Wij maken de impact van archeologie binnen uw project beheersbaar, door al in een vroeg stadium met u mee te denken en te anticiperen op eventuele hindernissen. Wij overzien alle te nemen stappen en kunnen daarom adviseren over welke route binnen de AMZ het meest efficiënt is.

Kennisgericht: Bij het ADC werken gerenommeerde specialisten, vooraanstaand op hun vakgebied. Wij stimuleren kennisontwikkeling bij onze medewerkers en streven naar zo hoogwaardig mogelijke kwaliteit. Uiteraard zonder daarbij de opgestelde kaders uit het oog te verliezen.

Samenwerkingsgericht: Wij kijken graag over onze eigen grenzen heen. We schatten in waar kansen liggen, beheersen de risico’s, en werken waar mogelijk samen met andere partijen tijdens het onderzoek. Dit alles om kwalitatief  onderzoek zo kostenbewust en efficiënt mogelijk uit te voeren.

Onze archeologen en specialisten snappen heel goed dat u snel verder wilt met uw project. Bij ons bent u verzekerd dat we doeltreffend, effectief en professioneel archeologisch onderzoek uitvoeren en een vindplaats met respect voor de bodem en omgeving behandelen. Het ADC is een volledig gecertificeerd bedrijf dat alles voor u regelt rondom archeologie, conform de erfgoedwet! Kies voor flexibiliteit, deskundigheid en het gemak in archeologisch onderzoek.

Onze diensten

Proefsleuvenonderzoek met kraan VUhbs

Proefsleuven onderzoek

Proefsleuvenonderzoek volgt in de meeste gevallen op een bureau- en/of een booronderzoek. Afhankelijk van de grootte van het te ontwikkelen gebied wordt het aantal proefsleuven bepaald ….

Lees Meer »
Opgraven waterput archeologische opgraving VUhbs

Opgraving

ADC Beesd heeft zeer ruime ervaring met het uitvoeren van kleine tot zeer grote opgravingen in Nederland en in Vlaanderen. Wij doen dit met de modernste apparatuur en ………

Lees Meer »
Werkput archeologische opgraving Houten-Castellum van VUhbs

Archeologische begeleiding

Archeologische begeleiding wordt toegepast als het opgraven niet goed mogelijk is, zoals bijvoorbeeld bij de aanleg van een smal riool. De archeologische begeleiding vindt gelijktijdig …….

Lees Meer »
Overleg over het opstellen van een Programma van Eisen voor een archeologische opgraving van VUhbs

Programma van Eisen

Voorafgaand aan een opgraving wordt door een onafhankelijk archeoloog/de opdrachtgever een Programma van Eisen (PvE) opgesteld. Hierin wordt beschreven ……….

Lees Meer »