Commercieel archeologisch onderzoek

VUhbs

Meer dan een archeologisch opgravingsbedrijf
Pollenmonster archeologische opgraving van VUhbs

Wie zijn wij?

VUhbs (voluit VU-HBS b.v.) is sinds 1997 het archeologisch opgravingsbedrijf van de Vrije Universiteit Amsterdam. Sinds 2012 is VUhbs omgezet van een stichting naar een besloten vennootschap.

Wij staan bekend als een van de beste archeologische bedrijven van Nederland en zijn gespecialiseerd in het Rivierengebied en Zuid-Nederland, maar werken inmiddels in heel Nederland en Vlaanderen. Wij werken veel voor gemeenten, projectontwikkelaars, maar ook voor particulieren.

Met 27 medewerkers en inmiddels meer dan 25 jaar ervaring met meer dan 1.000 commerciële projecten, kunnen wij klanten niet alleen goed adviseren maar kunnen wij ook het archeologisch onderzoek goed en efficiënt uitvoeren. De meeste onderzoeken die wij doen zijn: bureauonderzoeken, archeologienota’s, booronderzoeken, proefsleuvenonderzoek en opgravingen.

Wij investeren ons geld niet in mooie bedrijfspanden en leaseauto’s, maar in de archeologie en moderne opgravingsmethoden. Hierdoor zijn wij bij offertes en openbare aanbestedingen vaak de goedkoopste aanbieder. Naast het uitvoeren van commerciële archeologische projecten biedt VUhbs ook stageplaatsen aan archeologie studenten. Door onze verbondenheid met de universiteit kunnen wij, indien dit door overheid wordt verlangd, meer bieden dan een standaard archeologisch onderzoek. Hiermee onderscheidt VUhbs zich van de andere archeologische bedrijven en kunnen wij onze klanten optimaal bedienen.

VUhbs wordt bestuurd door:

Drs. Johan A. Mes

Raad van Commissarissen:

Prof. dr. F.A. Roozen (voorzitter)
Prof. dr. N.G.A.M. Roymans
Dr. A.M.J. Derks
D.J. Slagter QC

Onze diensten

Proefsleuvenonderzoek met kraan VUhbs

Proefsleuven onderzoek

Proefsleuvenonderzoek volgt in de meeste gevallen op een bureau- en/of een booronderzoek. Afhankelijk van de grootte van het te ontwikkelen gebied wordt het aantal proefsleuven bepaald ….

Lees Meer »
Opgraven waterput archeologische opgraving VUhbs

Opgraving

VUhbs heeft zeer ruime ervaring met het uitvoeren van kleine tot zeer grote opgravingen in Nederland en in Vlaanderen. Wij doen dit met de modernste apparatuur en ………

Lees Meer »
Werkput archeologische opgraving Houten-Castellum van VUhbs

Archeologische begeleiding

Archeologische begeleiding wordt toegepast als het opgraven niet goed mogelijk is, zoals bijvoorbeeld bij de aanleg van een smal riool. De archeologische begeleiding vindt gelijktijdig …….

Lees Meer »
Overleg over het opstellen van een Programma van Eisen voor een archeologische opgraving van VUhbs

Programma van Eisen

Voorafgaand aan een opgraving wordt door een onafhankelijk archeoloog/de opdrachtgever een Programma van Eisen (PvE) opgesteld. Hierin wordt beschreven ……….

Lees Meer »