Prijzen

Onderzoeken wat er gedaan moet worden

Hoeveel kost archeologisch onderzoek?

Hoeveel kost archeologisch onderzoek?

Deze vraag is even lastig te beantwoorden als de vraag: hoeveel kost het bouwen van een huis?

In de meeste gevallen gaat het bij archeologisch onderzoek om maatwerk. De kosten van het onderzoek zijn namelijk afhankelijk van veel factoren zoals:

– De omvang van het te onderzoeken terrein.

– De desbetreffende ondergrond (zand, klei, veen)

– De diepte waar de archeologie zich bevindt.

– Het aantal verwachte vondsten.

– De eisen die door het bevoegd gezag worden gesteld aan de kwaliteit van het onderzoek.

Met name bij proefsleuvenonderzoek en bij opgravingen gaat het om maatwerk.

Bij het vooronderzoek, waarmee archeologisch onderzoek in de meeste gevallen begint, werkt VUhbs bij voorkeur met standaardprijzen. De vanaf prijzen die we hierbij hanteren zijn: Bureauonderzoeken € 750, booronderzoeken € 950 en bureau- plus booronderzoek € 1.250.

Onder voorwaarden kunnen deze onderzoeken ook gratis worden uitgevoerd. Informeer naar de voorwaarden.

Hieronder vindt u indicatieve vanaf prijzen voor proefsleuvenonderzoek en opgraven op het zand. De prijzen op klei of veen zijn over het algemeen tweemaal de prijs van onderzoek op het zand.

Bekijk onze prijzen

Hiermee kunt u een inschatting maken van de kosten. De vermelde bedragen zijn per m2.

Omvang projectVierkante metersProefsleuvenOpgraving
Zeer kleinSmith5050
KleinJackson9450
KleinJackson9450
KleinJackson9450

Onze diensten

Proefsleuven onderzoek?

Proefsleuvenonderzoek volgt in de meeste gevallen op een bureau- en/of een booronderzoek. Afhankelijk van de grootte van het te ontwikkelen gebied wordt het aantal proefsleuven bepaald ….

Lees Meer »

Opgraving

VUhbs heeft zeer ruime ervaring met het uitvoeren van kleine tot zeer grote opgravingen in Nederland en in Vlaanderen. Wij doen dit met de modernste apparatuur en ………

Lees Meer »

Archeologische begeleiding

Archeologische begeleiding wordt toegepast als het opgraven niet goed mogelijk is, zoals bijvoorbeeld bij de aanleg van een smal riool. De archeologische begeleiding vindt gelijktijdig …….

Lees Meer »

Programma van Eisen

Voorafgaand aan een opgraving wordt door een onafhankelijk archeoloog/de opdrachtgever een Programma van Eisen (PvE) opgesteld. Hierin wordt beschreven ……….

Lees Meer »