Commercieel archeologisch onderzoek

Prijzen

hoeveel kost archeologisch onderzoek


Kraan bij archeologische opgraving

Hoeveel kost archeologisch onderzoek?

Deze vraag is even lastig te beantwoorden als de vraag: hoeveel kost het bouwen van een huis?

In de meeste gevallen gaat het bij archeologisch onderzoek om maatwerk. De kosten van het onderzoek zijn namelijk afhankelijk van veel factoren zoals:

– De omvang van het te onderzoeken terrein.

– De desbetreffende ondergrond (zand, klei, veen).

– De diepte waar de archeologie zich bevindt.

– Het aantal verwachte vondsten.

– De eisen die door het bevoegd gezag worden gesteld aan de kwaliteit van het onderzoek.

Met name bij proefsleuvenonderzoek en bij opgravingen gaat het om maatwerk.

Bij het vooronderzoek, waarmee archeologisch onderzoek in de meeste gevallen begint, werken we bij voorkeur met standaardprijzen. De vanaf prijzen die we hierbij hanteren zijn: Bureauonderzoeken € 1.350, booronderzoeken € 1.750 en bureau- plus booronderzoek € 2.750.

Hieronder vindt u indicatieve vanaf prijzen voor proefsleuvenonderzoek en opgraven op het zand. De prijzen op klei of veen zijn over het algemeen tweemaal de prijs van onderzoek op het zand.

Bekijk onze prijzen

Hiermee kunt u een inschatting maken van de kosten. De vermelde bedragen zijn per m2.

Omvang projectVierkante metersProefsleuvenOpgraving
Zeer klein200 – 1.000€ 11€ 14
Klein1.000  –  5.000€ 7€ 9
Middel5.000  –  50.000€ 6€ 8
Groot50.000 +€ 5€ 7

Onze archeologische diensten

Proefsleuvenonderzoek met kraan VUhbs

Proefsleuven onderzoek

Proefsleuvenonderzoek volgt in de meeste gevallen op een bureau- en/of een booronderzoek. Afhankelijk van de grootte van het te ontwikkelen gebied wordt het aantal proefsleuven bepaald ….

Lees Meer »
Opgraven waterput archeologische opgraving VUhbs

Opgraving

ADC Beesd heeft zeer ruime ervaring met het uitvoeren van kleine tot zeer grote opgravingen in Nederland en in Vlaanderen. Wij doen dit met de modernste apparatuur en ………

Lees Meer »
Werkput archeologische opgraving Houten-Castellum van VUhbs

Archeologische begeleiding

Archeologische begeleiding wordt toegepast als het opgraven niet goed mogelijk is, zoals bijvoorbeeld bij de aanleg van een smal riool. De archeologische begeleiding vindt gelijktijdig …….

Lees Meer »
Overleg over het opstellen van een Programma van Eisen voor een archeologische opgraving van VUhbs

Programma van Eisen

Voorafgaand aan een opgraving wordt door een onafhankelijk archeoloog/de opdrachtgever een Programma van Eisen (PvE) opgesteld. Hierin wordt beschreven ……….

Lees Meer »