Commercieel archeologisch onderzoek

Archeologische opgraving

Snel, voordelig, maar vooral heel goed
Tekenen profielen bij archeologisch onderzoek VUhbs

Archeologische opgraving

Een opgraving is noodzakelijk als vooronderzoek heeft uitgewezen dat er een waardevolle archeologische vindplaats op het te ontwikkelen terrein aanwezig is. In dit geval dient er gekeken te worden of de waardevolle resten in de bodem behouden kunnen worden. Is dit niet mogelijk, dan kan het bevoegd gezag bepalen dat het te ontwikkelen terrein opgegraven dient te worden.

We hebben zeer ruime ervaring met het uitvoeren van kleine tot zeer grote opgravingen, in zowel Nederland als Vlaanderen. Wij doen dit met de modernste apparatuur en zeer ervaren archeologen. Hierdoor zijn we in staat een archeologisch opgraving scherp aan te bieden en goed en snel uit te voeren.

Onze universitaire achtergrond zorgt ervoor dat wij niet alleen goed op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen binnen de archeologie, maar ook volledig geïnformeerd zijn op het gebied van (ruimtelijk) beleid en erfgoedbeheer. Daarnaast hebben we een goede reputatie bij het bevoegd gezag, waardoor niets een snelle en probleemloze uitvoering van het onderzoek in de weg hoeft te staan. U kunt hierdoor snel verder met de ontwikkeling van het terrein.

Hieronder vindt u indicatieve vanaf prijzen voor opgraven op het zand. De prijzen op klei of veen zijn over het algemeen tweemaal de prijs van onderzoek op het zand (zie ook Prijzen in het hoofdmenu). 

Te onderzoeken
vierkante meters
per m2
Zeer klein:            200 – 1.000€ 14
Klein:                 1.000 – 5.000€ 9
Middel:           5.000 –  50.000€ 8
Groot:          50.000 – 100.000€ 7
Zeer groot:  100.000+€ 6

Wij helpen u graag, zodat u snel verder kunt met bouwen!

Onze diensten

Proefsleuvenonderzoek met kraan VUhbs

Proefsleuven onderzoek

Proefsleuvenonderzoek volgt in de meeste gevallen op een bureau- en/of een booronderzoek. Afhankelijk van de grootte van het te ontwikkelen gebied wordt het aantal proefsleuven bepaald ….

Lees Meer »
Opgraven waterput archeologische opgraving VUhbs

Opgraving

ADC Beesd heeft zeer ruime ervaring met het uitvoeren van kleine tot zeer grote opgravingen in Nederland en in Vlaanderen. Wij doen dit met de modernste apparatuur en ………

Lees Meer »
Werkput archeologische opgraving Houten-Castellum van VUhbs

Archeologische begeleiding

Archeologische begeleiding wordt toegepast als het opgraven niet goed mogelijk is, zoals bijvoorbeeld bij de aanleg van een smal riool. De archeologische begeleiding vindt gelijktijdig …….

Lees Meer »
Overleg over het opstellen van een Programma van Eisen voor een archeologische opgraving van VUhbs

Programma van Eisen

Voorafgaand aan een opgraving wordt door een onafhankelijk archeoloog/de opdrachtgever een Programma van Eisen (PvE) opgesteld. Hierin wordt beschreven ……….

Lees Meer »