Bureauonderzoek/ Archeologienota (Vlaanderen)

Onderzoeken wat er gedaan moet worden

Bureauonderzoek

De mogelijkheid bestaat dat het terrein dat u wilt ontwikkelen door de gemeente of provincie is aangemerkt als een gebied met archeologische waarde. Er dient door middel van vooronderzoek te worden vastgesteld, dat deze archeologie door de plannen niet bedreigd wordt, alvorens de gemeente u een bouwvergunning verleent. Een dergelijk vooronderzoek (bureauonderzoek) neemt relatief weinig tijd in beslag, maar geeft wel een helder beeld van de situatie.

Een bureauonderzoek vindt niet plaats in het veld, maar bestaat uit literatuuronderzoek en het vergaren van materiaal uit aanwezige kaarten en oude opgravingsrapporten. Voorts worden de Indicatieve Kaart Archeologische Waarden (IKAW), het Actuele Hoogtebestand Nederland (AHN), archeologisch informatiesysteem ARCHIS, de gemeentelijke archeologische waarden- en beleidskaart en gegevens van lokale amateurs bestudeerd.

Het eindresultaat is een beschrijving van de te verwachten archeologische waarden in een plangebied, zodat bepaald kan worden waar bodemingrepen mogelijk bedreigend zijn voor archeologische resten.

Bureauonderzoeken kunnen we aanbieden vanaf € 750. Bureau- plus booronderzoek vanaf € 1.250. Onder voorwaarden kunnen de onderzoeken ook gratis worden uitgevoerd. Informeer naar de voorwaarden!

Archeologienota (Vlaanderen)

Sinds 1 juni 2016 wordt archeologisch vooronderzoek in Vlaanderen uitgevoerd in de vorm van archeologienota’s. Een archeologienota bestaat uit een bureauonderzoek, indien noodzakelijk aangevuld met een booronderzoek en/of een proefsleuvenonderzoek.

VUhbs is één van de eerste marktpartijen die een erkenning als archeoloog in Vlaanderen verkreeg. Sinds die tijd heeft VUhbs ruim 80 bekrachtigde archeologienota’s opgeleverd. Ook u helpen we graag met het opstellen en laten bekrachtigen van uw archeologienota.

Wij doen dit snel, voordelig en goed!

Bel of mail voor gratis advies of een offerte Martijn Bink +32477928907 / +31612910335 / m.bink@vu.nl.