VUhbs archeologische projecten - snel, voordelig en goed

VUhbs archeologische projecten

Snel, voordelig en goed

Vraag een offerte aan

VUhbs archeologische projecten

Onze kennis, uw toekomst

Vraag een offerte aan

VUhbs archeologische projecten

Onder alle weersomstandigheden

Vraag een offerte aan

VUhbs archeologische projecten

Voor dag en dauw

Vraag een offerte aan

VUhbs archeologische projecten

Archeologie voor de bouw

Vraag een offerte aan

VUhbs archeologische projecten

Wij zorgen dat u zo snel mogelijk verder kunt

Vraag een offerte aan

Onze diensten

Bureauonderzoek/ Archeologienota

De mogelijkheid bestaat dat het terrein dat u wilt ontwikkelen door de gemeente of provincie is bestempeld als een gebied met (mogelijk) archeologische waarde............

Lees Meer

Archeologisch booronderzoek

Booronderzoek is vaak onderdeel van een Inventariserend Veld Onderzoek (IVO) en volgt in de meeste gevallen op een bureauonderzoek en kan .......

Lees Meer

Proefsleuven onderzoek?

Proefsleuvenonderzoek volgt in de meeste gevallen op een bureau- en/of een booronderzoek. Afhankelijk van de grootte van het te ontwikkelen gebied wordt het aantal proefsleuven bepaald ....

Lees Meer

Opgraving

VUhbs heeft zeer ruime ervaring met het uitvoeren van kleine tot zeer grote opgravingen in Nederland en in Vlaanderen. Wij doen dit met de modernste apparatuur en .........

Lees Meer

Archeologische begeleiding

Archeologische begeleiding wordt toegepast als het opgraven niet goed mogelijk is, zoals bijvoorbeeld bij de aanleg van een smal riool. De archeologische begeleiding vindt gelijktijdig .......

Lees Meer

Programma van Eisen

Voorafgaand aan een opgraving wordt door een onafhankelijk archeoloog/de opdrachtgever een Programma van Eisen (PvE) opgesteld. Hierin wordt beschreven ..........

Lees Meer

Specialistisch onderzoek

VUhbs beschikt naast veldarcheologen ook over een uitgebreid team van materiaal- en periode specialisten. Hierdoor zijn we niet afhankelijk van .......

Lees Meer

Conservatie en restauratie

In ons dependance in Beesd worden metaalvondsten als munten, fibulae en andere voorwerpen door ons eigen specialist geconserveerd en daar waar nodig gerestaureerd .....

Lees Meer

Wat kunnen wij voor u doen?

VUhbs is er voor iedereen die in Nederland of Vlaanderen te maken krijgt met archeologisch onderzoek. Van particulieren, bouwbedrijven, gemeenten tot grote projectontwikkelaars.

Met 27 medewerkers en inmiddels meer dan 20 jaar ervaring met meer dan 750 commerciële projecten, kunnen wij u niet alleen goed adviseren maar kunnen wij ook het archeologisch onderzoek goed en efficiënt voor u uitvoeren. De meeste onderzoeken die wij doen zijn: bureauonderzoeken, archeologienota’s, booronderzoeken, proefsleuvenonderzoek en opgravingen.

VUhbs heeft niet alleen jarenlange ervaring, maar ook een zeer goede reputatie. Dit zorgt o.a. voor veel vertrouwen en een soepele afstemming met het bevoegd gezag.

Wij investeren ons geld niet in mooie bedrijfspanden en leaseauto’s, maar in de archeologie en moderne opgravingsmethoden. Hierdoor kunnen wij archeologische projecten niet alleen goedkoop aanbieden, maar ook binnen een beperkte doorlooptijd afronden, zodat u snel verder kunt met uw bouwproject.

In Nederland bepaalt het bevoegd gezag (meestal de gemeente) of u, voordat u gaat bouwen, archeologisch onderzoek moet laten doen. Door onze goede reputatie kunnen we u, in overleg met het bevoegd gezag, helpen bij het zoeken naar de economisch meest haalbare uitvoering van het onderzoek. Dit doen we door, daar waar mogelijk, alternatieven aan te dragen voor soms onhaalbare eisen van de overheid. Dit kunnen wij alleen doen omdat men weet dat als VUhbs het onderzoek uitvoert het goed gebeurt.

Archeologisch onderzoek wordt in veel gevallen gefaseerd uitgevoerd. VUhbs kan u bij alle stappen adviseren en kan alle onderzoek voor u uitvoeren. Bureauonderzoeken kunnen we aanbieden vanaf € 750, booronderzoeken vanaf € 950 en bureau- plus booronderzoek vanaf € 1.250. Onder voorwaarden kunnen de onderzoeken ook gratis worden uitgevoerd. Informeer naar de voorwaarden. Zie voor meer prijzen het menu Prijzen.

Wij helpen u graag, zodat u snel verder kunt met bouwen!

Met vriendelijke groet,

Johan Mes

Directeur VUhbs

06-10134443

 

Vraag een offerte aan

Archeologie voor de bouw

Offerte aanvragen

In de meeste gevallen ontvangt u dezelfde dag nog een scherpe offerte!

Archeologisch onderzoek

VUhbs voert het archeologisch onderzoek snel en in goed overleg met u en het bevoegd gezag uit!

Bouwen

U kunt snel verder met bouwen!

Bekijk onze projecten

Een kijkje in het verleden

Vraag een offerte aan!

Een van de beste geprijsde in de markt.

Contact

Bekijk onze video's

VUhbs video

Deel 1: Open dag 27 januari 2017 Het archeologisch opgravingsbedrijf van de Vrije Universiteit Amsterdam, VUhbs Archeologie, voert een grote opgraving uit te Tiel-Medel. Vanaf november 2016 onderzoeken de archeologen van VUhbs de resten van een tweetal Romeinse grafvelden en bewoningssporen uit de Late IJzertijd en vroeg-Romeinse periode. Bij het onderzoek zijn vele crematiegraven en grafmonumenten ontdekt, vaak met verbrande en onverbrande bijgiften. Opmerkelijk is de aanwezigheid van lijkbegravingen, waaronder drie babygraven. De twee grafvelden zijn van elkaar gescheiden door een restgeul -een soort inactieve rivierarm- en verschillen van elkaar in ruimtelijke opzet, terwijl hun gebruiksperiode overeenkomt. Van de bewoning zijn sporen van boerderijen, bijgebouwen, kuilen en greppels gevonden. Tijdens de open dag op 27 januari 2017 is het publiek rondgeleid door senior archeoloog Johan van kampen. Het filmpje geeft een impressie van de de open dag. Kijk op www.vuhbs.nl voor meer films over opgravingen van VUhbs. Opdrachtgever: www.medel.nl/ Bevoegd gezag: www.regiorivierenland.nl Uitvoerder: www.vuhbs.nl` Explosion elements by BlinkFarm, available for free at http://www.youtube.com/blinkfarm

VUhbs video

Archeologen van VUhbs doen voor de gemeente Wijchen onderzoek in het plangebied Wijchen Oostflank. Deel 2: Open dag 23 september 2015 Het archeologisch opgravingsbedrijf (VUhbs) van de Vrije Universiteit van Amsterdam (www.vu.nl) doet onderzoek in Wijchen. Begin september is een grote opgraving van start gegaan in het plangebied Oostflank in Wijchen. Archeologen van VUhbs onderzoeken hier de resten van nederzettingen vanaf het Mesolithicum tot en met de Middeleeuwen. Tijdens de open dag is het publiek geïnformeerd over de opgraving en hebben zowel volwassen als kinderen met de archeologen mee gegraven en hebben ze de sensatie kunnen voelen om iets te vinden van soms duizenden jaren geleden. Kijk op www.vuhbs.nl voor meer films over opgravingen van VUhbs. Opdrachtgever: www.wijchen.nl Directievoerder: www.greenhouse-advies.nl Uitvoerder: www.vuhbs.nl Met speciale dank voor de hulp bij de open dagen aan: AWN (Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland) afdeling Nijmegen en Omstreken.

VUhbs video

Archeologen van VUhbs (voorheen ACVU-HBS) doen voor de gemeente Wijchen onderzoek in het plangebied Wijchen Oostflank. Deel 1: Veelbelovende start Het archeologisch opgravingsbedrijf (VUhbs) van de Vrije Universiteit van Amsterdam (www.vu.nl) doet onderzoek in Wijchen. Begin september is een grote opgraving van start gegaan in het plangebied Oostflank in Wijchen. Archeologen van VUhbs onderzoeken hier de resten van nederzettingen vanaf het Mesolithicum tot en met de Middeleeuwen. De verwachtingen zijn hoog gespannen aangezien het vooronderzoek, dat eveneens door VUhbs is uitgevoerd, heeft aangetoond dat er bijzondere vondsten verwacht kunnen worden. Zo denken de archeologen ijzerovens uit de Middeleeuwen aan te treffen en een goed bewaarde depressie gevuld met aardewerk uit het Neolithicum. Of de verwachtingen waar worden gemaakt, zal in de komende weken moeten blijken. Kijk op www.vuhbs.nl voor meer films, zoals deel 2 over de open dag van 23 september 2015 Opdrachtgever: www.wijchen.nl Directievoerder: www.greenhouse-advies.nl Uitvoerder: www.vuhbs.nl

Facebook

Facebook pagina van VUhbs

Hoofdvestiging

De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam

Dependance

Busterweg 4
4153 RJ Beesd

×

Hoe kan ik besparen op de kosten van archeologie?

Als u bouwplannen heeft wilt u waarschijnlijk zo snel mogelijk bouwen. Wij realiseren ons dat u daarbij niet altijd zit te wachten op archeologisch onderzoek. Wij zien het daarom als onze taak om u op dit gebied zo veel mogelijk te ontzorgen. Wij doen dit door rekening te houden met uw plannen en zo goed mogelijk met u mee te denken hoe we de archeologie kunnen inpassen in uw plannen en daar waar mogelijk kosten kunt besparen. Lees hieronder meer!

1. Zelf contact opnemen met het bevoegd gezag

Als u bouwplannen heeft en u gaat daarbij de grond verstoren, dan bestaat er een grote kans dat u archeologisch onderzoek moet laten doen. Niet het archeologisch bedrijf of de archeologische adviseur bepaalt of er onderzoek moet worden gedaan. Dit wordt bepaald door het bevoegd gezag. U kunt dus kosten besparen door zelf contact op te nemen met het bevoegd gezag (in de meeste gevallen de gemeente) om na te gaan of archeologisch onderzoek noodzakelijk is.

2. Rechtstreeks contact met VUhbs

Wanneer vast staat dat archeologisch onderzoek noodzakelijk is, dan kan het bij grootschalig onderzoek verstandig zijn om het onderzoek te laten begeleiden door een onafhankelijk archeologisch adviesbureau. Het adviesbureau voert niet zelf het onderzoek uit, maar begeleidt u bijvoorbeeld bij het opvragen van offertes. Wilt u weten met welke adviesbureaus VUhbs goede ervaring heeft, dan kunt u ons bellen en brengen wij u graag in contact met de voor u meest geschikte adviseur. In de praktijk komt het regelmatig voor dat ook bij klein tot zeer klein archeologisch onderzoek een adviseur wordt ingeschakeld. Hoewel we iedereen in de branche een goede boterham gunnen, is dit in onze ogen vaak niet nodig. Door rechtstreeks contact op te nemen met een betrouwbaar archeologisch bedrijf als VUhbs kunt u veel geld besparen.

3. Niet direct alles opgraven

Door het onderzoek gefaseerd op te bouwen, kunnen de onderzoekskosten worden beperkt. In veel gevallen is het duidelijk dat er archeologisch onderzoek moet worden gedaan, maar staat het op voorhand niet vast dat alles moet worden opgegraven. Door te beginnen met een booronderzoek of een proefsleuvenonderzoek kan vervolgens bepaald worden of verder onderzoek wel noodzakelijk is. Het te snel kiezen voor een volledige opgraving is voor de archeologie wellicht het veiligste, maar is voor uw portemonnee lang niet altijd verstandig.

4. Niet faseren als dit geen kosten kan besparen

In de praktijk zien we dat regelmatig wordt gekozen voor een gefaseerde aanpak in situaties die zich daarvoor niet lenen. Als het overduidelijk is dat de grond waarop u gaat bouwen vol zit met behoudenswaardige archeologie, dan is gefaseerd onderzoek in veel gevallen niet wenselijk. Dit werkt dan uiteindelijk kostenverhogend. Wij zullen u hierover altijd eerlijk adviseren ook al betekent dit voor ons een minder grote opdracht.

5. Plannen aanpassen en niets opgraven

Soms kunt u kosten besparen door uw bouwplannen aan te passen, zodat de archeologie in de bodem behouden blijft. Wij denken hierover graag met u mee, ook als dat betekent dat het archeologisch onderzoek niet langer nodig is.

6. Kies voor een betrouwbaar bedrijf

Ook in de archeologie betekent goedkoop vaak duurkoop. Door het achteraf in rekening brengen van meerwerk kan een archeologisch project een stuk duurder uitpakken dan u in eerste instantie was geoffreerd. VUhbs doet hier niet aan mee. Wij streven naar een tevreden opdrachtgever en realiseren ons dat meerwerk daar niet aan bijdraagt. U kunt erop vertrouwen dat u van VUhbs een eerlijke en duidelijke offerte ontvangt die er niet op is gericht om u later meerwerk in rekening te brengen. In veel gevallen kunnen we ook een vaste aanneemprijs met u afspreken, waarbij het risico op grotere vondstaantallen volledig bij ons komt te liggen. 

 

vraag een offerte aan
×

Hoe kan ik besparen op de kosten van archeologie?

Als u bouwplannen heeft wilt u waarschijnlijk zo snel mogelijk bouwen. Wij realiseren ons dat u daarbij niet altijd zit te wachten op archeologisch onderzoek. Wij zien het daarom als onze taak om u op dit gebied zo veel mogelijk te ontzorgen. Wij doen dit door rekening te houden met uw plannen en zo goed mogelijk met u mee te denken hoe we de archeologie kunnen inpassen in uw plannen om  daar waar mogelijk kosten te besparen. Lees hieronder meer!

1. Zelf contact opnemen met het bevoegd gezag

Als u bouwplannen heeft en u gaat daarbij de grond verstoren, dan bestaat er een grote kans dat u archeologisch onderzoek moet laten doen. Niet het archeologisch bedrijf of de archeologische adviseur bepaalt of er onderzoek moet worden gedaan. Dit wordt bepaald door het bevoegd gezag. U kunt dus kosten besparen door zelf contact op te nemen met het bevoegd gezag (in de meeste gevallen de gemeente) om na te gaan of archeologisch onderzoek noodzakelijk is.

2. Rechtstreeks contact met VUhbs

Wanneer vast staat dat archeologisch onderzoek noodzakelijk is, dan kan het bij grootschalig onderzoek verstandig zijn om het onderzoek te laten begeleiden door een onafhankelijk archeologisch adviesbureau. Het adviesbureau voert niet zelf het onderzoek uit, maar begeleidt u bijvoorbeeld bij het opvragen van offertes. Wilt u weten met welke adviesbureaus VUhbs goede ervaring heeft, dan kunt u ons bellen en brengen wij u graag in contact met de voor u meest geschikte adviseur. In de praktijk komt het regelmatig voor dat ook bij klein tot zeer klein archeologisch onderzoek een adviseur wordt ingeschakeld. Hoewel we iedereen in de branche een goede boterham gunnen, is dit in onze ogen vaak niet nodig. Door rechtstreeks contact op te nemen met een betrouwbaar archeologisch bedrijf als VUhbs kunt u veel geld besparen.

3. Niet direct alles opgraven

Door het onderzoek gefaseerd op te bouwen, kunnen de onderzoekskosten worden beperkt. In veel gevallen is het duidelijk dat er archeologisch onderzoek moet worden gedaan, maar staat het op voorhand niet vast dat alles moet worden opgegraven. Door te beginnen met een booronderzoek of een proefsleuvenonderzoek kan vervolgens bepaald worden of verder onderzoek wel noodzakelijk is. Het te snel kiezen voor een volledige opgraving is voor de archeologie wellicht het veiligste, maar is voor uw portemonnee lang niet altijd verstandig.

4. Niet faseren als dit geen kosten kan besparen

In de praktijk zien we dat regelmatig wordt gekozen voor een gefaseerde aanpak in situaties die zich daarvoor niet lenen. Als het overduidelijk is dat de grond waarop u gaat bouwen vol zit met behoudenswaardige archeologie, dan is gefaseerd onderzoek in veel gevallen niet wenselijk. Dit werkt dan uiteindelijk kostenverhogend. Wij zullen u hierover altijd eerlijk adviseren ook al betekent dit voor ons een minder grote opdracht.

5. Plannen aanpassen en niets opgraven

Soms kunt u kosten besparen door uw bouwplannen aan te passen, zodat de archeologie in de bodem behouden blijft. Wij denken hierover graag met u mee, ook als dat betekent dat het archeologisch onderzoek niet langer nodig is.

6. Kies voor een betrouwbaar bedrijf

Ook in de archeologie betekent goedkoop vaak duurkoop. Door het achteraf in rekening brengen van meerwerk kan een archeologisch project een stuk duurder uitpakken dan u in eerste instantie was geoffreerd. VUhbs doet hier niet aan mee. Wij streven naar een tevreden opdrachtgever en realiseren ons dat meerwerk daar niet aan bijdraagt. U kunt erop vertrouwen dat u van VUhbs een eerlijke en duidelijke offerte ontvangt die er niet op is gericht om u later meerwerk in rekening te brengen. In veel gevallen kunnen we ook een vaste aanneemprijs met u afspreken, waarbij het risico op grotere vondstaantallen volledig bij ons komt te liggen. 

 

Offerte aanvragen