Commercieel archeologisch onderzoek

Onze archeologische diensten

Proefsleuvenonderzoek met kraan VUhbs

Proefsleuven onderzoek

Proefsleuvenonderzoek volgt in de meeste gevallen op een bureau- en/of een booronderzoek. Afhankelijk van de grootte van het te ontwikkelen gebied wordt het aantal proefsleuven bepaald ….

Lees Meer »
Opgraven waterput archeologische opgraving VUhbs

Opgraving

VUhbs heeft zeer ruime ervaring met het uitvoeren van kleine tot zeer grote opgravingen in Nederland en in Vlaanderen. Wij doen dit met de modernste apparatuur en ………

Lees Meer »
Werkput archeologische opgraving Houten-Castellum van VUhbs

Archeologische begeleiding

Archeologische begeleiding wordt toegepast als het opgraven niet goed mogelijk is, zoals bijvoorbeeld bij de aanleg van een smal riool. De archeologische begeleiding vindt gelijktijdig …….

Lees Meer »
Overleg over het opstellen van een Programma van Eisen voor een archeologische opgraving van VUhbs

Programma van Eisen

Voorafgaand aan een opgraving wordt door een onafhankelijk archeoloog/de opdrachtgever een Programma van Eisen (PvE) opgesteld. Hierin wordt beschreven ……….

Lees Meer »
VUhbs campus Vrije Universiteit Amsterdam boelelaand 1105

Wat kunnen wij voor u doen?

VUhbs is er voor iedereen die in Nederland of Vlaanderen te maken krijgt met archeologisch onderzoek. Van particulieren, bouwbedrijven, gemeenten tot grote projectontwikkelaars.

Met 27 medewerkers en inmiddels meer dan 25 jaar ervaring met meer dan 1.000 commerciële projecten, kunnen wij u niet alleen goed adviseren maar kunnen wij ook het archeologisch onderzoek goed en efficiënt voor u uitvoeren. De meeste onderzoeken die wij doen zijn: archeologisch vooronderzoek en opgravingen. Het archeologisch vooronderzoek kan bestaan uit bureauonderzoeken, archeologienota’s, booronderzoeken en proefsleuvenonderzoek.

VUhbs heeft niet alleen jarenlange ervaring, maar ook een zeer goede reputatie. Dit zorgt o.a. voor veel vertrouwen en een soepele afstemming met het bevoegd gezag.

Wij investeren ons geld niet in mooie bedrijfspanden en leaseauto’s, maar in de archeologie en moderne opgravingsmethoden. Hierdoor kunnen wij archeologische projecten niet alleen goedkoop aanbieden, maar ook binnen een beperkte doorlooptijd afronden, zodat u snel verder kunt met uw bouwproject.

In Nederland bepaalt het bevoegd gezag (meestal de gemeente) of u, voordat u gaat bouwen, archeologisch onderzoek moet laten doen. Door onze goede reputatie kunnen we u, in overleg met het bevoegd gezag, helpen bij het zoeken naar de economisch meest haalbare uitvoering van het onderzoek. Dit doen we door, daar waar mogelijk, alternatieven aan te dragen voor soms vergaande eisen van de overheid. Dit kunnen wij alleen doen omdat men weet dat als VUhbs het onderzoek uitvoert het goed gebeurt.

Archeologisch onderzoek wordt in veel gevallen gefaseerd uitgevoerd. VUhbs kan u bij alle stappen adviseren en kan alle onderzoek voor u uitvoeren. Bureauonderzoeken kunnen we aanbieden vanaf € 1.250, booronderzoeken vanaf € 1.500 en bureau- plus booronderzoek vanaf € 2.500.  Zie voor meer prijzen het menu Prijzen.

Wij helpen u graag, zodat u snel verder kunt met bouwen!

Met vriendelijke groet,

Johan Mes

Directeur VUhbs

06-10134443

Archeologie voor de bouw

Offerte aanvragen

In de meeste gevallen ontvangt u dezelfde dag nog een scherpe offerte!

Archeologisch onderzoek

VUhbs voert het archeologisch onderzoek snel en in goed overleg met u en het bevoegd gezag uit!

Bouwen

U kunt snel verder met bouwen!

Bekijk onze archeologische projecten

Vraag een offerte aan!

Een van de beste geprijsde in de markt.

Facebook

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Een ‘magische’ vuursteenbijl?

Onlangs hebben de archeologen van VUhbs deze bijzondere vondst gedaan tijdens het opgraven van een middeleeuwse boerderij. Uit de wand van het huis kwam namelijk een prehistorische bijl tevoorschijn! Wat doet die oude bijl in dit huis?

We denken dat het een verlatingsoffer is geweest, dat samen met andere stukken natuursteen is begraven. De bijl is gemaakt van Haspengouw-vuursteen en lijkt op de bijlen die gemaakt werden door de Vlaardingen-groep, zo’n vijfduizend jaar geleden. Omdat de bijl beschadigd is hebben de middeleeuwse bewoners waarschijnlijk geprobeerd om de bijl te gebruiken. Waarvoor en waarom weten we helaas niet.

Wel weten we dat bijlen als deze vroeger een bijzondere betekenis hadden. Tot in de 19de eeuw wisten de mensen niet dat deze bijlen in de prehistorie door mensenhanden waren gemaakt. Men geloofde dat ze bij bliksem op aarde terecht waren gekomen en bovennatuurlijke krachten bezaten. Om die reden werden ze ook wel donderstenen genoemd. Door zo’n ‘magische’ steen in huis te hebben was het huis beschermd tegen blikseminslag. Maar er werden ook allerlei andere bijzondere kwaliteiten aan deze stenen toegeschreven. Zo beschermden ze tegen trollen en heksen, tegen ziekte, en werden ze zelfs gebruikt om de toekomst te voorspellen.

------------------------------------------------------------------------

#archeologie #archaeology #bodem #historie #history #vuursteen #lithics #middeleeuwen #medieval #neolithic #weert #research #onderzoek #vu #vuhbs #fieldwork #edu #education #civiel #techniek #bouw #ontikkeling #development
... See MoreSee Less

Een ‘magische’ vuursteenbijl? Onlangs hebben de archeologen van VUhbs deze bijzondere vondst gedaan tijdens het opgraven van een middeleeuwse boerderij. Uit de wand van het huis kwam namelijk een prehistorische bijl tevoorschijn! Wat doet die oude bijl in dit huis? We denken dat het een verlatingsoffer is geweest, dat samen met andere stukken natuursteen is begraven. De bijl is gemaakt van Haspengouw-vuursteen en lijkt op de bijlen die gemaakt werden door de Vlaardingen-groep, zo’n vijfduizend jaar geleden. Omdat de bijl beschadigd is hebben de middeleeuwse bewoners waarschijnlijk geprobeerd om de bijl te gebruiken. Waarvoor en waarom weten we helaas niet. Wel weten we dat bijlen als deze vroeger een bijzondere betekenis hadden. Tot in de 19de eeuw wisten de mensen niet dat deze bijlen in de prehistorie door mensenhanden waren gemaakt. Men geloofde dat ze bij bliksem op aarde terecht waren gekomen en bovennatuurlijke krachten bezaten. Om die reden werden ze ook wel donderstenen genoemd. Door zo’n ‘magische’ steen in huis te hebben was het huis beschermd tegen blikseminslag. Maar er werden ook allerlei andere bijzondere kwaliteiten aan deze stenen toegeschreven. Zo beschermden ze tegen trollen en heksen, tegen ziekte, en werden ze zelfs gebruikt om de toekomst te voorspellen. ------------------------------------------------------------------------ #archeologie #archaeology #bodem #historie #history #vuursteen #lithics #middeleeuwen #medieval #neolithic #weert #research #onderzoek #vu #vuhbs #fieldwork #edu #education #civiel #techniek #bouw #ontikkeling #developmentImage attachmentImage attachment

1 month ago

VUhbs archeologie

Een historische boerderij in Weert!

In Weert onderzoeken de archeologen van VUhbs Archeologie de resten van een historische boerderij. Tot voor kort stond de boerderij hier nog, maar eronder liggen de resten van een nog veel ouder gebouw! Zo hebben we verschillende bouwfasen kunnen onderscheiden die minstens teruggaan tot de 18de eeuw. Vanaf dat moment werd de boerderij al op oud kaartmateriaal afgebeeld. Onder andere de stal, het woonhuis en de gierkelder– een opslagplaats voor mest - zijn teruggevonden.

Tijdens de opgraving worden de fundamenten zorgvuldig vrijgelegd en gedocumenteerd. De spaarboog - de halfronde bakstenen constructie - behoort waarschijnlijk tot de oudste stenen fase uit de 18de eeuw. Deze is aangelegd omdat hier een oudere waterput onder ligt en de gevel anders zou verzakken.

Nadat alles goed is gedocumenteerd kijken we of er nog meer historie onder de muren verborgen ligt. Met het onderzoek schetsen we een beeld van de bewoningsgeschiedenis van deze bijzondere boerderij en het leven van zijn bewoners. Soms zitten daar ook nog onverwachtse vondsten bij!

#archeologie #archaeology #bodem #historie #history #boerderij #farmhouse #weert #muurwerk #research #onderzoek #vuhbs #bouwhistorie #fieldwork #geology #Edu #ontikkeling #development

---------------------------------------------

VUhbs (voluit VU-HBS b.v.) is sinds 1997 het archeologisch opgravingsbedrijf van de Vrije Universiteit Amsterdam. VUhbs staat bekend als een van de beste archeologische bedrijven van Nederland en is gespecialiseerd in het Rivierengebied en Zuid-Nederland, maar werkt inmiddels in heel Nederland en Vlaanderen. VUhbs werkt veel voor gemeenten, projectontwikkelaars, maar ook voor particulieren.
... See MoreSee Less

Een historische boerderij in Weert! In Weert onderzoeken de archeologen van VUhbs Archeologie de resten van een historische boerderij. Tot voor kort stond de boerderij hier nog, maar eronder liggen de resten van een nog veel ouder gebouw! Zo hebben we verschillende bouwfasen kunnen onderscheiden die minstens teruggaan tot de 18de eeuw. Vanaf dat moment werd de boerderij al op oud kaartmateriaal afgebeeld. Onder andere de stal, het woonhuis en de gierkelder– een opslagplaats voor mest - zijn teruggevonden. Tijdens de opgraving worden de fundamenten zorgvuldig vrijgelegd en gedocumenteerd. De spaarboog - de halfronde bakstenen constructie - behoort waarschijnlijk tot de oudste stenen fase uit de 18de eeuw. Deze is aangelegd omdat hier een oudere waterput onder ligt en de gevel anders zou verzakken. Nadat alles goed is gedocumenteerd kijken we of er nog meer historie onder de muren verborgen ligt. Met het onderzoek schetsen we een beeld van de bewoningsgeschiedenis van deze bijzondere boerderij en het leven van zijn bewoners. Soms zitten daar ook nog onverwachtse vondsten bij! #archeologie #archaeology #bodem #historie #history #boerderij #farmhouse #weert #muurwerk #research #onderzoek #vuhbs #bouwhistorie #fieldwork #geology #edu #ontikkeling #development --------------------------------------------- VUhbs (voluit VU-HBS b.v.) is sinds 1997 het archeologisch opgravingsbedrijf van de Vrije Universiteit Amsterdam. VUhbs staat bekend als een van de beste archeologische bedrijven van Nederland en is gespecialiseerd in het Rivierengebied en Zuid-Nederland, maar werkt inmiddels in heel Nederland en Vlaanderen. VUhbs werkt veel voor gemeenten, projectontwikkelaars, maar ook voor particulieren.Image attachmentImage attachment

2 months ago

VUhbs archeologie

Een prehistorische geul in Almere!

Ook het landschap wordt tijdens de projecten van VUhbs Archeologie uitvoerig bestudeerd. In Almere onderzoeken onze archeologen de resten van het oude rivierensysteem dat zich hier ooit uitstrekte. Het zogenoemde paleo-Eem geulensysteem. De opgegraven geul was actief rond 4500 voor Christus en juist langs de oevers was het toen goed wonen. Misschien kunnen er dus ook wel resten van de Swifterbantcultuur worden gevonden. Zij leefden zo’n 6000 jaar geleden en waren jagers-verzamelaars die vermoedelijk ook vee hielden en aan landbouw deden.

Op de foto zien we de doorsnede van een zijgeul van de paleo-Eem. We zien de donker gekleurde veenlaag die in de geul is gezakt, met aan beide zijden de blauwgrijze oeverwallen. Juist op die hoger gelegen wallen woonden misschien wel mensen. Langs oeverwal zien we aan het donkerbruine veen ook het begin van het moerassige komgebied. Met het onderzoek proberen we meer inzicht te krijgen in hoe het landschap er vroeger uit zag en hoe de mensen toen in dit landschap leefden.

#archeologie #bodem #fysische #profiel #geografie #almere #geul #rivier #research #onderzoek #vuhbs #eem #fieldwork #geology #edu #prehistorie #prehistory #neolithic #swifterbant #ontikkeling #development #prospectie #prospection

--------------------------------------------

VUhbs (voluit VU-HBS b.v.) is sinds 1997 het archeologisch opgravingsbedrijf van de Vrije Universiteit Amsterdam. VUhbs staat bekend als een van de beste archeologische bedrijven van Nederland en is gespecialiseerd in het Rivierengebied en Zuid-Nederland, maar werkt inmiddels in heel Nederland en Vlaanderen. VUhbs werkt veel voor gemeenten, projectontwikkelaars, maar ook voor particulieren.
... See MoreSee Less

Een prehistorische geul in Almere! Ook het landschap wordt tijdens de projecten van VUhbs Archeologie uitvoerig bestudeerd. In Almere onderzoeken onze archeologen de resten van het oude rivierensysteem dat zich hier ooit uitstrekte. Het zogenoemde paleo-Eem geulensysteem. De opgegraven geul was actief rond 4500 voor Christus en juist langs de oevers was het toen goed wonen. Misschien kunnen er dus ook wel resten van de Swifterbantcultuur worden gevonden. Zij leefden zo’n 6000 jaar geleden en waren jagers-verzamelaars die vermoedelijk ook vee hielden en aan landbouw deden. Op de foto zien we de doorsnede van een zijgeul van de paleo-Eem. We zien de donker gekleurde veenlaag die in de geul is gezakt, met aan beide zijden de blauwgrijze oeverwallen. Juist op die hoger gelegen wallen woonden misschien wel mensen. Langs oeverwal zien we aan het donkerbruine veen ook het begin van het moerassige komgebied. Met het onderzoek proberen we meer inzicht te krijgen in hoe het landschap er vroeger uit zag en hoe de mensen toen in dit landschap leefden. #archeologie #bodem #fysische #profiel #geografie #almere #geul #rivier #research #onderzoek #vuhbs #eem #fieldwork #geology #edu #prehistorie #prehistory #neolithic #swifterbant #ontikkeling #development #prospectie #prospection -------------------------------------------- VUhbs (voluit VU-HBS b.v.) is sinds 1997 het archeologisch opgravingsbedrijf van de Vrije Universiteit Amsterdam. VUhbs staat bekend als een van de beste archeologische bedrijven van Nederland en is gespecialiseerd in het Rivierengebied en Zuid-Nederland, maar werkt inmiddels in heel Nederland en Vlaanderen. VUhbs werkt veel voor gemeenten, projectontwikkelaars, maar ook voor particulieren.Image attachmentImage attachment

Comment on Facebook

Joppe Veerman , heel boeiend.

Load more
Hoofdvestiging

De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam
Dependance

Busterweg 4
4153 RJ Beesd