Commercieel archeologisch onderzoek

Onze archeologische diensten

Proefsleuvenonderzoek met kraan VUhbs

Proefsleuven onderzoek

Proefsleuvenonderzoek volgt in de meeste gevallen op een bureau- en/of een booronderzoek. Afhankelijk van de grootte van het te ontwikkelen gebied wordt het aantal proefsleuven bepaald ….

Lees Meer »
Opgraven waterput archeologische opgraving VUhbs

Opgraving

VUhbs heeft zeer ruime ervaring met het uitvoeren van kleine tot zeer grote opgravingen in Nederland en in Vlaanderen. Wij doen dit met de modernste apparatuur en ………

Lees Meer »
Werkput archeologische opgraving Houten-Castellum van VUhbs

Archeologische begeleiding

Archeologische begeleiding wordt toegepast als het opgraven niet goed mogelijk is, zoals bijvoorbeeld bij de aanleg van een smal riool. De archeologische begeleiding vindt gelijktijdig …….

Lees Meer »
Overleg over het opstellen van een Programma van Eisen voor een archeologische opgraving van VUhbs

Programma van Eisen

Voorafgaand aan een opgraving wordt door een onafhankelijk archeoloog/de opdrachtgever een Programma van Eisen (PvE) opgesteld. Hierin wordt beschreven ……….

Lees Meer »
VUhbs campus Vrije Universiteit Amsterdam boelelaand 1105

Wat kunnen wij voor u doen?

VUhbs is er voor iedereen die in Nederland of Vlaanderen te maken krijgt met archeologisch onderzoek. Van particulieren, bouwbedrijven, gemeenten tot grote projectontwikkelaars.

Met 27 medewerkers en inmiddels meer dan 25 jaar ervaring met meer dan 1.000 commerciële projecten, kunnen wij u niet alleen goed adviseren maar kunnen wij ook het archeologisch onderzoek goed en efficiënt voor u uitvoeren. De meeste onderzoeken die wij doen zijn: archeologisch vooronderzoek en opgravingen. Het archeologisch vooronderzoek kan bestaan uit bureauonderzoeken, archeologienota’s, booronderzoeken en proefsleuvenonderzoek.

VUhbs heeft niet alleen jarenlange ervaring, maar ook een zeer goede reputatie. Dit zorgt o.a. voor veel vertrouwen en een soepele afstemming met het bevoegd gezag.

Wij investeren ons geld niet in mooie bedrijfspanden en leaseauto’s, maar in de archeologie en moderne opgravingsmethoden. Hierdoor kunnen wij archeologische projecten niet alleen goedkoop aanbieden, maar ook binnen een beperkte doorlooptijd afronden, zodat u snel verder kunt met uw bouwproject.

In Nederland bepaalt het bevoegd gezag (meestal de gemeente) of u, voordat u gaat bouwen, archeologisch onderzoek moet laten doen. Door onze goede reputatie kunnen we u, in overleg met het bevoegd gezag, helpen bij het zoeken naar de economisch meest haalbare uitvoering van het onderzoek. Dit doen we door, daar waar mogelijk, alternatieven aan te dragen voor soms vergaande eisen van de overheid. Dit kunnen wij alleen doen omdat men weet dat als VUhbs het onderzoek uitvoert het goed gebeurt.

Archeologisch onderzoek wordt in veel gevallen gefaseerd uitgevoerd. VUhbs kan u bij alle stappen adviseren en kan alle onderzoek voor u uitvoeren. Bureauonderzoeken kunnen we aanbieden vanaf € 1.250, booronderzoeken vanaf € 1.500 en bureau- plus booronderzoek vanaf € 2.500.  Zie voor meer prijzen het menu Prijzen.

Wij helpen u graag, zodat u snel verder kunt met bouwen!

Met vriendelijke groet,

Johan Mes

Directeur VUhbs

06-10134443

Archeologie voor de bouw

Offerte aanvragen

In de meeste gevallen ontvangt u dezelfde dag nog een scherpe offerte!

Archeologisch onderzoek

VUhbs voert het archeologisch onderzoek snel en in goed overleg met u en het bevoegd gezag uit!

Bouwen

U kunt snel verder met bouwen!

Bekijk onze archeologische projecten

Vraag een offerte aan!

Een van de beste geprijsde in de markt.

Facebook

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Wij zijn ontzettend trots op onze collega Juliët Rebergen! Op de Reuvensdagen vertelde zij tijdens de sessie ‘Grootschalig onderzoek naar menselijke resten’ over één van onze grote projecten van de laatste tijd: de opgraving van het kerkhof van Kruishoutem.

Op boeiende wijze nam zij het publiek mee in alle ins en outs van de opgraving en haar fysisch antropologische resultaten. Haar analyse van bijna 1000 (!) skeletten kan veel bijdragen aan toekomstig onderzoek naar menselijke begravingen. Vooral de omvang van onze dataset maakt het zo uniek, omdat bijna een millennium aan begravingen zijn onderzocht. Ondertussen is ook het rapport verschenen. Door de lezing van Juliët kwam dit bijzondere project van VUhbs mooi in de spotlight te staan!

Ook de Reuvensnacht had dit jaar een VUhbs-tintje, waar onze collega Luc samen met zijn band de Schuttersput de zaal vermaakte!

#reuvensdagen #archeologie #congres #lezing #opgraving #kruishoutem #belgie #vlaanderen #fysischeantropologie #fysische #antropologie #onderzoek #skeletten #vuhbs #ruimtelijke #ontwikkeling #ruimtelijkeontwikkeling #education

------------------------------------------------------------------------

VUhbs (voluit VU-HBS b.v.) is sinds 1997 het archeologisch opgravingsbedrijf van de Vrije Universiteit Amsterdam. VUhbs staat bekend als een van de beste archeologische bedrijven van Nederland en is gespecialiseerd in het Rivierengebied en Zuid-Nederland, maar werkt inmiddels in heel Nederland en Vlaanderen. VUhbs werkt veel voor gemeenten, projectontwikkelaars, maar ook voor particulieren.
... See MoreSee Less

Wij zijn ontzettend trots op onze collega Juliët Rebergen! Op de Reuvensdagen vertelde zij tijdens de sessie ‘Grootschalig onderzoek naar menselijke resten’ over één van onze grote projecten van de laatste tijd: de opgraving van het kerkhof van Kruishoutem. Op boeiende wijze nam zij het publiek mee in alle ins en outs van de opgraving en haar fysisch antropologische resultaten. Haar analyse van bijna 1000 (!) skeletten kan veel bijdragen aan toekomstig onderzoek naar menselijke begravingen. Vooral de omvang van onze dataset maakt het zo uniek, omdat bijna een millennium aan begravingen zijn onderzocht. Ondertussen is ook het rapport verschenen. Door de lezing van Juliët kwam dit bijzondere project van VUhbs mooi in de spotlight te staan! Ook de Reuvensnacht had dit jaar een VUhbs-tintje, waar onze collega Luc samen met zijn band de Schuttersput de zaal vermaakte! #reuvensdagen #archeologie #congres #lezing #opgraving #kruishoutem #belgie #vlaanderen #fysischeantropologie #fysische #antropologie #onderzoek #skeletten #vuhbs #ruimtelijke #ontwikkeling #ruimtelijkeontwikkeling #education ------------------------------------------------------------------------ VUhbs (voluit VU-HBS b.v.) is sinds 1997 het archeologisch opgravingsbedrijf van de Vrije Universiteit Amsterdam. VUhbs staat bekend als een van de beste archeologische bedrijven van Nederland en is gespecialiseerd in het Rivierengebied en Zuid-Nederland, maar werkt inmiddels in heel Nederland en Vlaanderen. VUhbs werkt veel voor gemeenten, projectontwikkelaars, maar ook voor particulieren.Image attachmentImage attachment

4 months ago

VUhbs archeologie

VUhbs zoekt voor haar Raad van Commissarissen (RvC) een commissaris met expertise op het gebied van bedrijfsvoering.

VUhbs is het archeologisch opgravingsbedrijf van de Vrije Universiteit Amsterdam. Het bedrijf werd in 1997 opgericht als Hendrik Brunsting Stichting, vernoemd naar de eerste hoogleraar Archeologie aan de Vrije Universiteit. In 2012 is de juridische vorm omgezet naar een besloten vennootschap. Sindsdien opereert het bedrijf onder de naam VUhbs. VUhbs staat bekend als één van de beste archeologische bedrijven van Nederland. VUhbs voert in heel Nederland en Vlaanderen opdrachten uit voor gemeenten, projectontwikkelaars en particulieren.

Het archeologisch onderzoek dat VUhbs uitvoert bestaat uit bureauonderzoeken, archeologienota’s, booronderzoeken, proefsleuvenonderzoek en opgravingen. Met 27 medewerkers en inmiddels meer dan 25 jaar ervaring met meer dan 1.000 commerciële projecten is VUhbs in staat om het archeologisch onderzoek goed en efficiënt uit te voeren en op basis daarvan wetenschappelijk gefundeerde adviezen te geven.

Naast het uitvoeren van commerciële archeologische projecten biedt VUhbs ook stageplaatsen aan archeologie studenten. De relatie met de Vrije Universiteit stelt VUhbs in staat om de standaard rapportages van archeologisch onderzoek een wetenschappelijke fundering en academische verdieping te geven.

Taken Raad van Commissarissen

Tot de taken van de Raad van Commissarissen behoren onder andere:

• optreden als werkgever van de directeur en toezicht houden op de directie;
• toezicht houden op de organisatie en strategie van VUhbs met het oog op de toekomstbestendigheid van het bedrijf;
• bewaken van de relatie tussen VUhbs en de Vrije Universiteit;
• toezien op een adequate kwaliteitszorg in het archeologisch onderzoek;
• mede agenderen van de ontwikkelingen in het werkveld, zowel nu als in de toekomst;
• goedkeuren van de begroting, jaarrekening, het jaarverslag en het meerjarenplan.

Algemene competenties van de leden van de Raad van Commissarissen

Elk lid van de RvC:

• heeft een (sterke) affiniteit met de visie, missie en ambities van VUhbs;
• voert zijn of haar toezichttaken in alle onafhankelijkheid uit, is derhalve vrij van last en ruggespraak;
• heeft inzicht in maatschappelijke, economische en politieke verhoudingen;
• beschikt over aantoonbare toezichthoudende kwaliteiten;
• beschikt over een relevant netwerk en is bereid dit netwerk in te zetten als zulks wenselijk is;
• is bereid en in staat alle vergaderingen bij te wonen en zich daar terdege op voor te bereiden. De RvC houdt minimaal zes vergaderingen per jaar.

Aanvullende eisen lid van de RvC met aandachtsgebied bedrijfsvoering

Het RvC-lid met aandachtsgebied bedrijfsvoering:

• heeft gedegen kennis van management, financiën, strategie en kwaliteitszorg;
• heeft affiniteit met een professionele organisatie actief op een commerciële markt;
• heeft kennis van en ervaring met het openbaar bestuur en het politieke en maatschappelijke krachtenveld.

Sollicitaties bestaande uit een motivatiebrief en curriculum vitae kunnen tot 15 september 2022 worden gestuurd naar de heer dr. A.M.J. Derks (a.m.j.derks@vu.nl).

Nadere inlichtingen omtrent de functie kunnen worden verstrekt door prof. dr. T.L.C.M. Groot, bereikbaar onder telefoonnummer +31(0)620407687 en email t.groot@vu.nl.

vuhbs.nl/vacature/
... See MoreSee Less

Load more
Hoofdvestiging

De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam
Dependance

Busterweg 4
4153 RJ Beesd