Wij gebruiken cookies

VUhbs gebruikt Functionele en Analytische cookies voor website optimalisatie en statistieken.

Melding sluiten
Lees meer
VUhbs archeologische projecten - snel, voordelig en goed

VUhbs archeologische projecten

Snel, voordelig en goed

Vraag een offerte aan

VUhbs archeologische projecten

Onze kennis, uw toekomst

Vraag een offerte aan

VUhbs archeologische projecten

Onder alle weersomstandigheden

Vraag een offerte aan

VUhbs archeologische projecten

Voor dag en dauw

Vraag een offerte aan

VUhbs archeologische projecten

Archeologie voor de bouw

Vraag een offerte aan

VUhbs archeologische projecten

Wij zorgen dat u zo snel mogelijk verder kunt

Vraag een offerte aan

Onze diensten

Bureauonderzoek/ Archeologienota

De mogelijkheid bestaat dat het terrein dat u wilt ontwikkelen door de gemeente of provincie is bestempeld als een gebied met (mogelijk) archeologische waarde............

Lees Meer

Archeologisch booronderzoek

Archeologisch booronderzoek is vaak onderdeel van een Inventariserend Veld Onderzoek (IVO) en volgt in de meeste gevallen op een bureauonderzoek.

Lees Meer

Proefsleuven onderzoek?

Proefsleuvenonderzoek volgt in de meeste gevallen op een bureau- en/of een booronderzoek. Afhankelijk van de grootte van het te ontwikkelen gebied wordt het aantal proefsleuven bepaald ....

Lees Meer

Opgraving

VUhbs heeft zeer ruime ervaring met het uitvoeren van kleine tot zeer grote opgravingen in Nederland en in Vlaanderen. Wij doen dit met de modernste apparatuur en .........

Lees Meer

Archeologische begeleiding

Archeologische begeleiding wordt toegepast als het opgraven niet goed mogelijk is, zoals bijvoorbeeld bij de aanleg van een smal riool. De archeologische begeleiding vindt gelijktijdig .......

Lees Meer

Programma van Eisen

Voorafgaand aan een opgraving wordt door een onafhankelijk archeoloog/de opdrachtgever een Programma van Eisen (PvE) opgesteld. Hierin wordt beschreven ..........

Lees Meer

Specialistisch onderzoek

VUhbs beschikt naast veldarcheologen ook over een uitgebreid team van materiaal- en periode specialisten. Hierdoor zijn we niet afhankelijk van .......

Lees Meer

Conservatie en restauratie

In ons dependance in Beesd worden metaalvondsten als munten, fibulae en andere voorwerpen door ons eigen specialist geconserveerd en daar waar nodig gerestaureerd .....

Lees Meer

Wat kunnen wij voor u doen?

VUhbs is er voor iedereen die in Nederland of Vlaanderen te maken krijgt met archeologisch onderzoek. Van particulieren, bouwbedrijven, gemeenten tot grote projectontwikkelaars.

Met 27 medewerkers en inmiddels meer dan 20 jaar ervaring met meer dan 750 commerciële projecten, kunnen wij u niet alleen goed adviseren maar kunnen wij ook het archeologisch onderzoek goed en efficiënt voor u uitvoeren. De meeste onderzoeken die wij doen zijn: bureauonderzoeken, archeologienota’s, booronderzoeken, proefsleuvenonderzoek en opgravingen.

VUhbs heeft niet alleen jarenlange ervaring, maar ook een zeer goede reputatie. Dit zorgt o.a. voor veel vertrouwen en een soepele afstemming met het bevoegd gezag.

Wij investeren ons geld niet in mooie bedrijfspanden en leaseauto’s, maar in de archeologie en moderne opgravingsmethoden. Hierdoor kunnen wij archeologische projecten niet alleen goedkoop aanbieden, maar ook binnen een beperkte doorlooptijd afronden, zodat u snel verder kunt met uw bouwproject.

In Nederland bepaalt het bevoegd gezag (meestal de gemeente) of u, voordat u gaat bouwen, archeologisch onderzoek moet laten doen. Door onze goede reputatie kunnen we u, in overleg met het bevoegd gezag, helpen bij het zoeken naar de economisch meest haalbare uitvoering van het onderzoek. Dit doen we door, daar waar mogelijk, alternatieven aan te dragen voor soms onhaalbare eisen van de overheid. Dit kunnen wij alleen doen omdat men weet dat als VUhbs het onderzoek uitvoert het goed gebeurt.

Archeologisch onderzoek wordt in veel gevallen gefaseerd uitgevoerd. VUhbs kan u bij alle stappen adviseren en kan alle onderzoek voor u uitvoeren. Bureauonderzoeken kunnen we aanbieden vanaf € 750, booronderzoeken vanaf € 950 en bureau- plus booronderzoek vanaf € 1.250. Onder voorwaarden kunnen de onderzoeken ook gratis worden uitgevoerd. Informeer naar de voorwaarden. Zie voor meer prijzen het menu Prijzen.

Wij helpen u graag, zodat u snel verder kunt met bouwen!

Met vriendelijke groet,

Johan Mes

Directeur VUhbs

06-10134443

 

Vraag een offerte aan

Archeologie voor de bouw

Offerte aanvragen

In de meeste gevallen ontvangt u dezelfde dag nog een scherpe offerte!

Archeologisch onderzoek

VUhbs voert het archeologisch onderzoek snel en in goed overleg met u en het bevoegd gezag uit!

Bouwen

U kunt snel verder met bouwen!

Bekijk onze projecten

Een kijkje in het verleden

Vraag een offerte aan!

Een van de beste geprijsde in de markt.

Contact

Error executing child request for handler 'System.Web.Mvc.HttpHandlerUtil+ServerExecuteHttpHandlerAsyncWrapper'.

Facebook

Facebook pagina van VUhbs

Hoofdvestiging

De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam

Dependance

Busterweg 4
4153 RJ Beesd

×

Hoe kan ik besparen op de kosten van archeologie?

Als u bouwplannen heeft wilt u waarschijnlijk zo snel mogelijk bouwen. Wij realiseren ons dat u daarbij niet altijd zit te wachten op archeologisch onderzoek. Wij zien het daarom als onze taak om u op dit gebied zo veel mogelijk te ontzorgen. Wij doen dit door rekening te houden met uw plannen en zo goed mogelijk met u mee te denken hoe we de archeologie kunnen inpassen in uw plannen en daar waar mogelijk kosten kunt besparen. Lees hieronder meer!

1. Zelf contact opnemen met het bevoegd gezag

Als u bouwplannen heeft en u gaat daarbij de grond verstoren, dan bestaat er een grote kans dat u archeologisch onderzoek moet laten doen. Niet het archeologisch bedrijf of de archeologische adviseur bepaalt of er onderzoek moet worden gedaan. Dit wordt bepaald door het bevoegd gezag. U kunt dus kosten besparen door zelf contact op te nemen met het bevoegd gezag (in de meeste gevallen de gemeente) om na te gaan of archeologisch onderzoek noodzakelijk is.

2. Rechtstreeks contact met VUhbs

Wanneer vast staat dat archeologisch onderzoek noodzakelijk is, dan kan het bij grootschalig onderzoek verstandig zijn om het onderzoek te laten begeleiden door een onafhankelijk archeologisch adviesbureau. Het adviesbureau voert niet zelf het onderzoek uit, maar begeleidt u bijvoorbeeld bij het opvragen van offertes. Wilt u weten met welke adviesbureaus VUhbs goede ervaring heeft, dan kunt u ons bellen en brengen wij u graag in contact met de voor u meest geschikte adviseur. In de praktijk komt het regelmatig voor dat ook bij klein tot zeer klein archeologisch onderzoek een adviseur wordt ingeschakeld. Hoewel we iedereen in de branche een goede boterham gunnen, is dit in onze ogen vaak niet nodig. Door rechtstreeks contact op te nemen met een betrouwbaar archeologisch bedrijf als VUhbs kunt u veel geld besparen.

3. Niet direct alles opgraven

Door het onderzoek gefaseerd op te bouwen, kunnen de onderzoekskosten worden beperkt. In veel gevallen is het duidelijk dat er archeologisch onderzoek moet worden gedaan, maar staat het op voorhand niet vast dat alles moet worden opgegraven. Door te beginnen met een booronderzoek of een proefsleuvenonderzoek kan vervolgens bepaald worden of verder onderzoek wel noodzakelijk is. Het te snel kiezen voor een volledige opgraving is voor de archeologie wellicht het veiligste, maar is voor uw portemonnee lang niet altijd verstandig.

4. Niet faseren als dit geen kosten kan besparen

In de praktijk zien we dat regelmatig wordt gekozen voor een gefaseerde aanpak in situaties die zich daarvoor niet lenen. Als het overduidelijk is dat de grond waarop u gaat bouwen vol zit met behoudenswaardige archeologie, dan is gefaseerd onderzoek in veel gevallen niet wenselijk. Dit werkt dan uiteindelijk kostenverhogend. Wij zullen u hierover altijd eerlijk adviseren ook al betekent dit voor ons een minder grote opdracht.

5. Plannen aanpassen en niets opgraven

Soms kunt u kosten besparen door uw bouwplannen aan te passen, zodat de archeologie in de bodem behouden blijft. Wij denken hierover graag met u mee, ook als dat betekent dat het archeologisch onderzoek niet langer nodig is.

6. Kies voor een betrouwbaar bedrijf

Ook in de archeologie betekent goedkoop vaak duurkoop. Door het achteraf in rekening brengen van meerwerk kan een archeologisch project een stuk duurder uitpakken dan u in eerste instantie was geoffreerd. VUhbs doet hier niet aan mee. Wij streven naar een tevreden opdrachtgever en realiseren ons dat meerwerk daar niet aan bijdraagt. U kunt erop vertrouwen dat u van VUhbs een eerlijke en duidelijke offerte ontvangt die er niet op is gericht om u later meerwerk in rekening te brengen. In veel gevallen kunnen we ook een vaste aanneemprijs met u afspreken, waarbij het risico op grotere vondstaantallen volledig bij ons komt te liggen. 

 

vraag een offerte aan
×

Hoe kan ik besparen op de kosten van archeologie?

Als u bouwplannen heeft wilt u waarschijnlijk zo snel mogelijk bouwen. Wij realiseren ons dat u daarbij niet altijd zit te wachten op archeologisch onderzoek. Wij zien het daarom als onze taak om u op dit gebied zo veel mogelijk te ontzorgen. Wij doen dit door rekening te houden met uw plannen en zo goed mogelijk met u mee te denken hoe we de archeologie kunnen inpassen in uw plannen om  daar waar mogelijk kosten te besparen. Lees hieronder meer!

1. Zelf contact opnemen met het bevoegd gezag

Als u bouwplannen heeft en u gaat daarbij de grond verstoren, dan bestaat er een grote kans dat u archeologisch onderzoek moet laten doen. Niet het archeologisch bedrijf of de archeologische adviseur bepaalt of er onderzoek moet worden gedaan. Dit wordt bepaald door het bevoegd gezag. U kunt dus kosten besparen door zelf contact op te nemen met het bevoegd gezag (in de meeste gevallen de gemeente) om na te gaan of archeologisch onderzoek noodzakelijk is.

2. Rechtstreeks contact met VUhbs

Wanneer vast staat dat archeologisch onderzoek noodzakelijk is, dan kan het bij grootschalig onderzoek verstandig zijn om het onderzoek te laten begeleiden door een onafhankelijk archeologisch adviesbureau. Het adviesbureau voert niet zelf het onderzoek uit, maar begeleidt u bijvoorbeeld bij het opvragen van offertes. Wilt u weten met welke adviesbureaus VUhbs goede ervaring heeft, dan kunt u ons bellen en brengen wij u graag in contact met de voor u meest geschikte adviseur. In de praktijk komt het regelmatig voor dat ook bij klein tot zeer klein archeologisch onderzoek een adviseur wordt ingeschakeld. Hoewel we iedereen in de branche een goede boterham gunnen, is dit in onze ogen vaak niet nodig. Door rechtstreeks contact op te nemen met een betrouwbaar archeologisch bedrijf als VUhbs kunt u veel geld besparen.

3. Niet direct alles opgraven

Door het onderzoek gefaseerd op te bouwen, kunnen de onderzoekskosten worden beperkt. In veel gevallen is het duidelijk dat er archeologisch onderzoek moet worden gedaan, maar staat het op voorhand niet vast dat alles moet worden opgegraven. Door te beginnen met een booronderzoek of een proefsleuvenonderzoek kan vervolgens bepaald worden of verder onderzoek wel noodzakelijk is. Het te snel kiezen voor een volledige opgraving is voor de archeologie wellicht het veiligste, maar is voor uw portemonnee lang niet altijd verstandig.

4. Niet faseren als dit geen kosten kan besparen

In de praktijk zien we dat regelmatig wordt gekozen voor een gefaseerde aanpak in situaties die zich daarvoor niet lenen. Als het overduidelijk is dat de grond waarop u gaat bouwen vol zit met behoudenswaardige archeologie, dan is gefaseerd onderzoek in veel gevallen niet wenselijk. Dit werkt dan uiteindelijk kostenverhogend. Wij zullen u hierover altijd eerlijk adviseren ook al betekent dit voor ons een minder grote opdracht.

5. Plannen aanpassen en niets opgraven

Soms kunt u kosten besparen door uw bouwplannen aan te passen, zodat de archeologie in de bodem behouden blijft. Wij denken hierover graag met u mee, ook als dat betekent dat het archeologisch onderzoek niet langer nodig is.

6. Kies voor een betrouwbaar bedrijf

Ook in de archeologie betekent goedkoop vaak duurkoop. Door het achteraf in rekening brengen van meerwerk kan een archeologisch project een stuk duurder uitpakken dan u in eerste instantie was geoffreerd. VUhbs doet hier niet aan mee. Wij streven naar een tevreden opdrachtgever en realiseren ons dat meerwerk daar niet aan bijdraagt. U kunt erop vertrouwen dat u van VUhbs een eerlijke en duidelijke offerte ontvangt die er niet op is gericht om u later meerwerk in rekening te brengen. In veel gevallen kunnen we ook een vaste aanneemprijs met u afspreken, waarbij het risico op grotere vondstaantallen volledig bij ons komt te liggen. 

 

Offerte aanvragen
×

Hoe kan ik besparen op de kosten van archeologie?

Projectleider archeologie bij VUhbs (tot € 4.000+)

 

VUhbs b.v. is een vooraanstaande organisatie die zich richt op commercieel archeologisch onderzoek in de breedste zin van het woord. De organisatie staat bekend om de hoge kwaliteit van het onderzoek, de goede adviezen en een snelle en efficiënte afronding van de projecten. Wegens toenemende bedrijvigheid is VUhbs op zoek naar nieuwe medewerkers voor de volgende functies:

Projectleider archeologie 

Als projectleider archeologie ben je allround archeoloog en geef je leiding aan projecten in Nederland en Vlaanderen zowel in het veld als bij de uitwerking.

Functie-eisen, kennis en ervaring

• Een universitaire opleiding archeologie;

• je bent geregistreerd als (senior) KNA-archeoloog MA of voldoet anderszins aan de eisen voor deze status;

• aantoonbare goede schrijfvaardigheid;

• kennis van GIS-programmatuur;

• een flexibele werkhouding;

• rijbewijs B en beschikken over eigen vervoer;

• ervaring met het opstellen van Vlaamse Archeologienota’s is een pré;

• kennis van een specialistische (materiaal)categorie is eveneens een pré.

Locatie

VUhbs is gehuisvest in Amsterdam en Beesd en voert projecten uit in Nederland en Vlaanderen. De standplaats voor de genoemde functie is Beesd of Amsterdam. Voor kandidaten uit Vlaanderen bestaat de mogelijkheid om (deels) thuis te werken.

Aanstelling

De aanstelling geschiedt in principe in eerste instantie op tijdelijke basis. Bij gebleken geschiktheid kan een aanstelling in vaste dienst volgen. Brutosalaris tot € 4.000 per maand. Bij ruime ervaring is een extra arbeidsmarkttoeslag bespreekbaar.

Informatie

Voor een kennismaking met VUhbs zie onze website www.vuhbs.nl. Voor informatie over de functie kunt u zich richten tot de heer M. Bink, (06-12910335), m.bink@vu.nl.

Sollicitatie

Uw sollicitatie met C.V. kunt u vóór 1 september 2019 per email per email sturen naar: m.bink@vu.nl.

 

Wij zijn op zoek naar medewerkers voor ons team in Vlaanderen

 

VUhbs b.v. is een vooraanstaande organisatie die zich richt op archeologisch onderzoek in de breedste zin van het woord. De organisatie staat bekend om de hoge kwaliteit van het onderzoek, de goede adviezen en een snelle en efficiënte afronding van de projecten. Wegens toenemende bedrijvigheid in Vlaanderen is VUhbs op zoek naar nieuwe medewerkers voor de volgende functies:

• Junior, medior en senior archeoloog
• Aardwetenschapper of landschapsarcheoloog

Als medior archeoloog ben je allround en voer je samen met de junior archeoloog onder eindverantwoording van de senior archoloog zelfstandig projecten uit, zowel in het veld als tijdens de uitwerking. De senior archeoloog geeft leiding aan de projecten en aan het team Vlaanderen. Als aardwetenschapper zijn je belangrijkste taken: het uitvoeren van archeologisch bureau-, boor- en ander prospectief onderzoek en het verrichten van landschapsanalyses.

Functie-eisen, kennis en ervaring
• Onze voorkeur gaat uit naar kandidaten met minimaal drie jaar ervaring;
• een universitaire opleiding archeologie of aardwetenschappen;
• kennis van GIS-programmatuur;
• een flexibele werkhouding;
• rijbewijs B en beschikken over eigen vervoer;
• ervaring met het opstellen van Vlaamse Archeologienota’s is een pré;
• kennis van een specialistische (materiaal)categorie is eveneens een pré.
Voor (medior/)senior archeologen:
• je bent erkend archeoloog of voldoet anderszins aan de eisen voor deze status.

Locatie
VUhbs is gehuisvest in Amsterdam en Beesd en voert projecten uit in Nederland en Vlaanderen. De standplaats voor de genoemde functies is in eerste instantie Beesd. De werkzaamheden zullen echter voornamelijk in Vlaanderen worden uitgevoerd. Derhalve zal de mogelijkheid worden geboden om, daar waar mogelijk, vanuit huis te werken. In een later stadium zal gezocht worden naar een geschikte dependance in Vlaanderen.

Informatie
Voor een kennismaking met VUhbs zie onze website www.vuhbs.nl. Voor informatie over de functie kunt u zich richten tot Martijn Bink (+316-12910335), m.bink@vu.nl.

Sollicitatie
Uw sollicitatie met C.V. kunt u per email sturen naar: m.bink@vu.nl.

 

Vacatures bij VUhbs archeologie

 

VUhbs b.v. is een vooraanstaande organisatie die zich richt op archeologisch onderzoek in de breedste zin van het woord. De organisatie staat bekend om de hoge kwaliteit van het onderzoek, de goede adviezen en een snelle en efficiënte afronding van de projecten. Wegens toenemende bedrijvigheid is VUhbs op zoek naar nieuwe medewerkers voor de volgende functies:

• Junior, medior en senior archeoloog

Als medior archeoloog ben je allround en voer je samen met de junior archeoloog onder eindverantwoording van de senior archoloog zelfstandig projecten uit, zowel in het veld als tijdens de uitwerking. De senior archeoloog geeft leiding aan de projecten.

Functie-eisen, kennis en ervaring
• Onze voorkeur gaat uit naar kandidaten met minimaal drie jaar ervaring;
• een universitaire opleiding archeologie of aardwetenschappen;
• kennis van GIS-programmatuur;
• een flexibele werkhouding;
• rijbewijs B en beschikken over eigen vervoer;
• ervaring met het opstellen van Vlaamse Archeologienota’s is een pré;
• kennis van een specialistische (materiaal)categorie is eveneens een pré.
Voor (medior/)senior archeologen:
• je bent geregistreerd archeoloog of voldoet anderszins aan de eisen voor deze status.

Locatie
VUhbs is gehuisvest in Amsterdam en Beesd en voert projecten uit in Nederland en Vlaanderen. De standplaats voor de genoemde functies is Beesd.

Informatie
Voor een kennismaking met VUhbs zie onze website www.vuhbs.nl. Voor informatie over de functie kunt u zich richten tot Martijn Bink (+316-12910335), m.bink@vu.nl.

Sollicitatie
Uw sollicitatie met C.V. kunt u per email sturen naar: m.bink@vu.nl.

vraag een offerte aan