Commercieel archeologisch onderzoek

ZAR 80 Opgraving te Tiel-Medel-Hazenkamp en -De Reth

Rapportage Tiel-Medel

Met gepaste trots kunnen we melden dat het rapport van een van de grootste archeologische onderzoeken in de Nederlandse archeologie eindelijk het daglicht mag zien. De opgravingen in het plangebied Medel bij Tiel haalden een paar jaar geleden regelmatig het nieuws. De vier grote archeologische bedrijven van Nederland hebben hier op verschillende deelgebieden opgravingen uitgevoerd. We hebben hier een nederzetting uit de Late IJzertijd, een erf uit de laat-Romeinse tijd, twee inheems-Romeinse grafvelden en zeer bijzonder vroeg-Romeins complex opgegraven. Daarnaast hebben we delen van meerdere tijdelijke legerkampen aangetroffen.

Dit spraakmakende onderzoek heeft, ondermeer door gebruik van moderne natuurwetenschappelijke technieken, belangrijke inzichten opgeleverd over migratie, familieverbanden, en handelsroutes. Daarnaast zijn op basis van de resultaten nieuwe modellen ontwikkeld voor de bewoning in de Late IJzertijd en de grafvelden in de Romeinse tijd.

Kortom, de publicatie is een must have voor een ieder die zich interesseert in de periode omstreeks het begin van de jaartelling en hij is vanaf nu hieronder beschikbaar.

Onze diensten

Proefsleuvenonderzoek met kraan VUhbs

Proefsleuven onderzoek

Proefsleuvenonderzoek volgt in de meeste gevallen op een bureau- en/of een booronderzoek. Afhankelijk van de grootte van het te ontwikkelen gebied wordt het aantal proefsleuven bepaald ….

Lees Meer »
Opgraven waterput archeologische opgraving VUhbs

Opgraving

ADC Beesd heeft zeer ruime ervaring met het uitvoeren van kleine tot zeer grote opgravingen in Nederland en in Vlaanderen. Wij doen dit met de modernste apparatuur en ………

Lees Meer »
Werkput archeologische opgraving Houten-Castellum van VUhbs

Archeologische begeleiding

Archeologische begeleiding wordt toegepast als het opgraven niet goed mogelijk is, zoals bijvoorbeeld bij de aanleg van een smal riool. De archeologische begeleiding vindt gelijktijdig …….

Lees Meer »
Overleg over het opstellen van een Programma van Eisen voor een archeologische opgraving van VUhbs

Programma van Eisen

Voorafgaand aan een opgraving wordt door een onafhankelijk archeoloog/de opdrachtgever een Programma van Eisen (PvE) opgesteld. Hierin wordt beschreven ……….

Lees Meer »