Rapportage Tiel-Medel

Met gepaste trots kunnen we melden dat het rapport van een van de grootste archeologische onderzoeken in de Nederlandse archeologie eindelijk het daglicht mag zien. De opgravingen in het plangebied Medel bij Tiel haalden een paar jaar geleden regelmatig het nieuws. De vier grote archeologische bedrijven van Nederland hebben hier op verschillende deelgebieden opgravingen uitgevoerd. VUhbs archeologie heeft hier een nederzetting uit de Late IJzertijd, een erf uit de laat-Romeinse tijd, twee inheems-Romeinse grafvelden en zeer bijzonder vroeg-Romeins complex opgegraven. Daarnaast hebben we delen van meerdere tijdelijke legerkampen aangetroffen.

Dit spraakmakende onderzoek heeft, ondermeer door gebruik van moderne natuurwetenschappelijke technieken, belangrijke inzichten opgeleverd over migratie, familieverbanden, en handelsroutes. Daarnaast zijn op basis van de resultaten nieuwe modellen ontwikkeld voor de bewoning in de Late IJzertijd en de grafvelden in de Romeinse tijd.

Kortom, de publicatie is een must have voor een ieder die zich interesseert in de periode omstreeks het begin van de jaartelling en hij is vanaf nu hieronder beschikbaar.