Archeologische begeleiding

Professionele begeleiding

Archeologische begeleiding

In sommigen situaties bepaalt het bevoegd gezag dat er archeologische begeleiding mag worden uitgevoerd. De archeologische begeleiding vindt dan gelijktijdig plaats met de bouw- of sloopwerkzaamheden. Hierbij documenteren onze archeologen de gevonden archeologische resten die worden aangetroffen. De begeleiding voeren wij uit in goed overleg met de aannemer, zodat de aannemer geen, of in ieder geval zo weinig mogelijk hinder ondervindt. Archeologische begeleiding wordt toegepast als het opgraven niet goed mogelijk is, zoals bijvoorbeeld bij de aanleg van een smal riool of als een plangebied zo klein is dat een proefsleuvenonderzoek niet zinvol is.

Onze diensten

Proefsleuven onderzoek?

Proefsleuvenonderzoek volgt in de meeste gevallen op een bureau- en/of een booronderzoek. Afhankelijk van de grootte van het te ontwikkelen gebied wordt het aantal proefsleuven bepaald ….

Lees Meer »

Opgraving

VUhbs heeft zeer ruime ervaring met het uitvoeren van kleine tot zeer grote opgravingen in Nederland en in Vlaanderen. Wij doen dit met de modernste apparatuur en ………

Lees Meer »

Archeologische begeleiding

Archeologische begeleiding wordt toegepast als het opgraven niet goed mogelijk is, zoals bijvoorbeeld bij de aanleg van een smal riool. De archeologische begeleiding vindt gelijktijdig …….

Lees Meer »

Programma van Eisen

Voorafgaand aan een opgraving wordt door een onafhankelijk archeoloog/de opdrachtgever een Programma van Eisen (PvE) opgesteld. Hierin wordt beschreven ……….

Lees Meer »