Commercieel archeologisch onderzoek

Specialistisch onderzoek

Materiaalspecialisten en periodespecialisten 

Conservatie en restauratie VUhbs

Specialistisch onderzoek

We beschikken naast veldarcheologen ook over een uitgebreid team van materiaal- en periodespecialisten. Hierdoor zijn we niet afhankelijk van de (soms lange) doorlooptijden van externe specialisten.

Onze periodekennis strekt zich uit over de Bronstijd, de IJzertijd en de Romeinse tijd tot en met de vroege en volle Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd. Met betrekking tot archeologisch materiaal hebben wij specialistische kennis in huis op het gebied van Romeinse numismatiek en zoöarcheologie. Metaal- en aardewerkkennis hebben wij van de Bronstijd, de IJzertijd en de Romeinse tijd tot en met de vroege en volle Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd. Onze specialisten kunnen u van dienst zijn met het schrijven van rapporten, het geven van specifieke dateringen en het verlenen van adviezen.

Naast materiaalspecialisten beschikken we over periodespecialisten die, indien dit wordt verlangd, het archeologisch onderzoek in een breder wetenschappelijk kader kunnen plaatsen.

Onze diensten

Proefsleuvenonderzoek met kraan VUhbs

Proefsleuven onderzoek

Proefsleuvenonderzoek volgt in de meeste gevallen op een bureau- en/of een booronderzoek. Afhankelijk van de grootte van het te ontwikkelen gebied wordt het aantal proefsleuven bepaald ….

Lees Meer »
Opgraven waterput archeologische opgraving VUhbs

Opgraving

ADC Beesd heeft zeer ruime ervaring met het uitvoeren van kleine tot zeer grote opgravingen in Nederland en in Vlaanderen. Wij doen dit met de modernste apparatuur en ………

Lees Meer »
Werkput archeologische opgraving Houten-Castellum van VUhbs

Archeologische begeleiding

Archeologische begeleiding wordt toegepast als het opgraven niet goed mogelijk is, zoals bijvoorbeeld bij de aanleg van een smal riool. De archeologische begeleiding vindt gelijktijdig …….

Lees Meer »
Overleg over het opstellen van een Programma van Eisen voor een archeologische opgraving van VUhbs

Programma van Eisen

Voorafgaand aan een opgraving wordt door een onafhankelijk archeoloog/de opdrachtgever een Programma van Eisen (PvE) opgesteld. Hierin wordt beschreven ……….

Lees Meer »