Specialistisch onderzoek

Onderzoeken wat er gedaan moet worden

Specialistisch onderzoek

VUhbs beschikt naast veldarcheologen ook over een uitgebreid team van materiaal- en periodespecialisten. Hierdoor zijn we niet afhankelijk van de (soms lange) doorlooptijden van externe specialisten.

Onze periodekennis strekt zich uit over de Bronstijd, de IJzertijd en de Romeinse tijd tot en met de vroege en volle Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd. Met betrekking tot archeologisch materiaal hebben wij specialistische kennis in huis op het gebied van Romeinse numismatiek en zoöarcheologie. Metaal- en aardewerkkennis hebben wij van de Bronstijd, de IJzertijd en de Romeinse tijd tot en met de vroege en volle Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd. Onze specialisten kunnen u van dienst zijn met het schrijven van rapporten, het geven van specifieke dateringen en het verlenen van adviezen.

Naast materiaalspecialisten beschikt VUhbs over periodespecialisten die, indien dit wordt verlangd, het archeologisch onderzoek in een breder wetenschappelijk kader kunnen plaatsen. In veel gevallen gebeurt dit in nauwe samenwerking met de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Vrije Universiteit Amsterdam. Hiermee onderscheidt VUhbs zich van de andere archeologische bedrijven en kunnen wij onze klanten optimaal bedienen.

Onze diensten

Proefsleuven onderzoek?

Proefsleuvenonderzoek volgt in de meeste gevallen op een bureau- en/of een booronderzoek. Afhankelijk van de grootte van het te ontwikkelen gebied wordt het aantal proefsleuven bepaald ….

Lees Meer »

Opgraving

VUhbs heeft zeer ruime ervaring met het uitvoeren van kleine tot zeer grote opgravingen in Nederland en in Vlaanderen. Wij doen dit met de modernste apparatuur en ………

Lees Meer »

Archeologische begeleiding

Archeologische begeleiding wordt toegepast als het opgraven niet goed mogelijk is, zoals bijvoorbeeld bij de aanleg van een smal riool. De archeologische begeleiding vindt gelijktijdig …….

Lees Meer »

Programma van Eisen

Voorafgaand aan een opgraving wordt door een onafhankelijk archeoloog/de opdrachtgever een Programma van Eisen (PvE) opgesteld. Hierin wordt beschreven ……….

Lees Meer »