Commercieel archeologisch onderzoek

Proefsleuvenonderzoek

Is een archeologische vindplaats behoudenswaardig?

Inkrassen sporen archeologisch proefsleuven onderzoek VUhbs

Proefsleuvenonderzoek

Proefsleuvenonderzoek volgt in de meeste gevallen op een bureau- en/of een booronderzoek. Afhankelijk van de grootte van het betreffende gebied wordt het aantal proefsleuven bepaald, in de regel 5 tot 10 procent van de totale oppervlakte. Hierbij wordt door het graven van proefsleuven een inkijk genomen in de bodem.

Het proefsleuvenonderzoek geeft meer duidelijkheid over de eventuele aanwezigheid en de aard van de archeologische vindplaats. Aan de hand van het proefsleuvenonderzoek bepaalt het bevoegd gezag of verder onderzoek noodzakelijk is, of dat de grond vrijgegeven kan worden voor ontwikkeling. Eventueel vervolgonderzoek bestaat in de meeste gevallen uit een opgraving of archeologische begeleiding.

Hieronder vindt u indicatieve vanaf prijzen voor proefsleuvenonderzoek en opgraven op het zand. De prijzen op klei of veen zijn over het algemeen tweemaal de prijs van onderzoek op het zand.

Te onderzoeken
vierkante meters
per m2
Zeer klein:            200 – 1.000€ 11
Klein:                 1.000 – 5.000€ 7
Middel:           5.000 –  50.000€ 6
Groot:          50.000 – 100.000€ 5
Zeer groot:  100.000+€ 4

Wij helpen u graag, zodat u snel verder kunt met bouwen!

Onze diensten

Proefsleuvenonderzoek met kraan VUhbs

Proefsleuven onderzoek

Proefsleuvenonderzoek volgt in de meeste gevallen op een bureau- en/of een booronderzoek. Afhankelijk van de grootte van het te ontwikkelen gebied wordt het aantal proefsleuven bepaald ….

Lees Meer »
Opgraven waterput archeologische opgraving VUhbs

Opgraving

ADC Beesd heeft zeer ruime ervaring met het uitvoeren van kleine tot zeer grote opgravingen in Nederland en in Vlaanderen. Wij doen dit met de modernste apparatuur en ………

Lees Meer »
Werkput archeologische opgraving Houten-Castellum van VUhbs

Archeologische begeleiding

Archeologische begeleiding wordt toegepast als het opgraven niet goed mogelijk is, zoals bijvoorbeeld bij de aanleg van een smal riool. De archeologische begeleiding vindt gelijktijdig …….

Lees Meer »
Overleg over het opstellen van een Programma van Eisen voor een archeologische opgraving van VUhbs

Programma van Eisen

Voorafgaand aan een opgraving wordt door een onafhankelijk archeoloog/de opdrachtgever een Programma van Eisen (PvE) opgesteld. Hierin wordt beschreven ……….

Lees Meer »