Commercieel archeologisch onderzoek

Wij vinden privacy belangrijk

Privacyverklaring

Wij waarborgen en respecteren uw privacy

Deze website (hierna: ‘de Website’ of ‘deze Website’) wordt beheerd door ADC Archeologische Opgravingen B.V. ADC, gevestigd aan de Nijverheidsweg-Noord 114, 3812 PN Amersfoort, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Bij bezoek aan deze website kan ADC Archeologische opgravingen B.V. persoonsgegevens van u verzamelen en verwerken. Dat gebeurt in directe zin (op het moment dat u wordt gevraagd om gegevens te verstrekken) of in indirecte zin. ADC waarborgt en respecteert uw privacy en zal uw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens en andere toepasselijke wet- en regelgeving verwerken op de wijze en voor de doeleinden zoals hierna beschreven.

Contactgegevens:
Postbus 1513
3800 BM  Amerfsoort
033-2998181
mail: privacy@archeologie.nl
website: www.archeologie.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

ADC verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze website en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken afhankelijk van onze dienstverlening:

 • Bedrijfsnaam

 • Afdeling

 • Voor en achternaam

 • Geslacht

 • Functie

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • Webadres

 • IBAN

 • BIC / Swift

 • BTW-nummer

 • IP-adres

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

ADC verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

ADC  verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van de door u aangevraagde publicaties

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

 • Verzenden van door u aangevraagde offerte

 • Verzenden van onze rapportages

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten of onze adressen (bij een verhuizing)

 • Het afhandelen van uw betaling

 • ADC  verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

ADC  bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

 • persoonsgegevens die u opgeeft voor het toezenden van publicaties verwijderen wij na verzending

 • persoonsgegevens die u opgeeft voor het toezenden van onze nieuwsbrief bewaren wij tot dat u uw abonnement opzegt.

 • persoonsgegevens die u opgeeft voor het aanvragen van een offerte of ten behoeve van een opdracht blijven opgenomen in onze administratie, tenzij u ons opdracht geeft de gegevens te verwijderen.

Delen van persoonsgegevens met derden

ADC verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. ADC blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Bij ADC ArcheoProjecten B.V. houden wij van cookies, vooral chocolade cookies. Maar ook ronde, vierkante, dikke, dunne en knapperige cookies. Om er zorg voor te dragen dat een bezoek aan ons kantoor altijd crispy verloopt hebben wij een riante voorraad van uiteenlopende cookies voor u gereed staan bij de entree van ons bedrijf. ADC ArcheoProjecten B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking ookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. ADC ArcheoProjecten B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ADC en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat laatste betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de digitale persoonsgegevens die wij van u hebben naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@archeologie.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

ADC neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via privacy@archeologie.nl

ADC  wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons