Commercieel archeologisch onderzoek

Conservatie en restauratie

Conserveren en waar nodig restaureren
Archeologische glazen kom

Conservatie en restauratie

In onze vestiging in Beesd worden metaalvondsten als munten, fibulae en andere voorwerpen door ons eigen specialist geconserveerd en daar waar nodig gerestaureerd. Dit gebeurt in ons eigen lab met professionele apparatuur. Metaalvondsten die met het blote oog niet te determineren zijn maar mogelijk wel van belang zijn worden door middel van röntgen opnames aan het licht gebracht. De mogelijkheid om het gehele traject voor behandeling van metaalvondsten te kunnen verzorgen is voor ons als bedrijf erg praktisch, maar levert vooral de opdrachtgever veel voordelen op.

Onze diensten

Proefsleuvenonderzoek met kraan VUhbs

Proefsleuven onderzoek

Proefsleuvenonderzoek volgt in de meeste gevallen op een bureau- en/of een booronderzoek. Afhankelijk van de grootte van het te ontwikkelen gebied wordt het aantal proefsleuven bepaald ….

Lees Meer »
Opgraven waterput archeologische opgraving VUhbs

Opgraving

ADC Beesd heeft zeer ruime ervaring met het uitvoeren van kleine tot zeer grote opgravingen in Nederland en in Vlaanderen. Wij doen dit met de modernste apparatuur en ………

Lees Meer »
Werkput archeologische opgraving Houten-Castellum van VUhbs

Archeologische begeleiding

Archeologische begeleiding wordt toegepast als het opgraven niet goed mogelijk is, zoals bijvoorbeeld bij de aanleg van een smal riool. De archeologische begeleiding vindt gelijktijdig …….

Lees Meer »
Overleg over het opstellen van een Programma van Eisen voor een archeologische opgraving van VUhbs

Programma van Eisen

Voorafgaand aan een opgraving wordt door een onafhankelijk archeoloog/de opdrachtgever een Programma van Eisen (PvE) opgesteld. Hierin wordt beschreven ……….

Lees Meer »