Conservatie en restauratie

Conserveren en waar nodig restaureren

Conservatie en restauratie

In onze dependance in Beesd worden metaalvondsten als munten, fibulae en andere voorwerpen door ons eigen specialist geconserveerd en daar waar nodig gerestaureerd. Dit gebeurt in ons eigen lab met professionele apparatuur. Metaalvondsten die met het blote oog niet te determineren zijn maar mogelijk wel van belang zijn worden door middel van röntgen opnames aan het licht gebracht. De mogelijkheid om het gehele traject voor behandeling van metaalvondsten te kunnen verzorgen is voor ons als bedrijf erg praktisch, maar levert vooral de opdrachtgever veel voordelen op.

Onze diensten

Proefsleuven onderzoek?

Proefsleuvenonderzoek volgt in de meeste gevallen op een bureau- en/of een booronderzoek. Afhankelijk van de grootte van het te ontwikkelen gebied wordt het aantal proefsleuven bepaald ….

Lees Meer »

Opgraving

VUhbs heeft zeer ruime ervaring met het uitvoeren van kleine tot zeer grote opgravingen in Nederland en in Vlaanderen. Wij doen dit met de modernste apparatuur en ………

Lees Meer »

Archeologische begeleiding

Archeologische begeleiding wordt toegepast als het opgraven niet goed mogelijk is, zoals bijvoorbeeld bij de aanleg van een smal riool. De archeologische begeleiding vindt gelijktijdig …….

Lees Meer »

Programma van Eisen

Voorafgaand aan een opgraving wordt door een onafhankelijk archeoloog/de opdrachtgever een Programma van Eisen (PvE) opgesteld. Hierin wordt beschreven ……….

Lees Meer »