Archeologische opgraving

Snel, voordelig, maar vooral heel goed

offerte aanvragen

Archeologisch opgraving

Een archeologisch opgravingen is noodzakelijk als vooronderzoek heeft uitgewezen dat er een waardevolle archeologische vindplaats op het te ontwikkelen terrein aanwezig is. In dit geval dient er gekeken te worden of de waardevolle resten in de bodem behouden kunnen worden. Is dit niet mogelijk, dan kan het bevoegd gezag bepalen dat het te ontwikkelen terrein opgegraven dient te worden.

VUhbs heeft zeer ruime ervaring met het uitvoeren van kleine tot zeer grote opgravingen, in zowel Nederland als Vlaanderen. Wij doen dit met de modernste apparatuur en zeer ervaren archeologen. Hierdoor is VUhbs in staat een archeologisch opgraving scherp aan te bieden en goed en snel uit te voeren.

Onze universitaire achtergrond zorgt ervoor dat wij niet alleen goed op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen binnen de archeologie, maar ook volledig geïnformeerd zijn op het gebied van (ruimtelijk) beleid en erfgoedbeheer. Daarnaast heeft VUhbs een goede reputatie bij het bevoegd gezag, waardoor niets een snelle en probleemloze uitvoering van het onderzoek in de weg hoeft te staan. U kunt hierdoor snel verder met de ontwikkeling van het terrein.

Hieronder vindt u indicatieve vanaf prijzen voor opgraven op het zand. De prijzen op klei of veen zijn over het algemeen tweemaal de prijs van onderzoek op het zand (zie ook Prijzen in het hoofdmenu).

 

Te onderzoeken

vierkante meters

Opgraving

per m2

Zeer klein:            200 - 1.000

€ 14 

Klein:                 1.000 - 5.000

€ 9

Middel:           5.000 -  50.000

€ 8

Groot:          50.000 - 100.000

€ 7

Zeer groot:  100.000+

€ 6

Wij helpen u graag, zodat u snel verder kunt met bouwen!

 

offerte aanvragen

Onze diensten

Bureauonderzoek/ Archeologienota

De mogelijkheid bestaat dat het terrein dat u wilt ontwikkelen door de gemeente of provincie is bestempeld als een gebied met (mogelijk) archeologische waarde............

Lees Meer

Archeologisch booronderzoek

Archeologisch booronderzoek is vaak onderdeel van een Inventariserend Veld Onderzoek (IVO) en volgt in de meeste gevallen op een bureauonderzoek.

Lees Meer

Proefsleuven onderzoek?

Proefsleuvenonderzoek volgt in de meeste gevallen op een bureau- en/of een booronderzoek. Afhankelijk van de grootte van het te ontwikkelen gebied wordt het aantal proefsleuven bepaald ....

Lees Meer

Opgraving

VUhbs heeft zeer ruime ervaring met het uitvoeren van kleine tot zeer grote opgravingen in Nederland en in Vlaanderen. Wij doen dit met de modernste apparatuur en .........

Lees Meer

Archeologische begeleiding

Archeologische begeleiding wordt toegepast als het opgraven niet goed mogelijk is, zoals bijvoorbeeld bij de aanleg van een smal riool. De archeologische begeleiding vindt gelijktijdig .......

Lees Meer

Programma van Eisen

Voorafgaand aan een opgraving wordt door een onafhankelijk archeoloog/de opdrachtgever een Programma van Eisen (PvE) opgesteld. Hierin wordt beschreven ..........

Lees Meer

Specialistisch onderzoek

VUhbs beschikt naast veldarcheologen ook over een uitgebreid team van materiaal- en periode specialisten. Hierdoor zijn we niet afhankelijk van .......

Lees Meer

Conservatie en restauratie

In ons dependance in Beesd worden metaalvondsten als munten, fibulae en andere voorwerpen door ons eigen specialist geconserveerd en daar waar nodig gerestaureerd .....

Lees Meer