Proefsleuvenonderzoek

Onderzoeken wat er gedaan moet worden

offerte aanvragen

Proefsleuvenonderzoek

Proefsleuvenonderzoek volgt in de meeste gevallen op een bureau- en/of een booronderzoek. Afhankelijk van de grootte van het betreffende gebied wordt het aantal proefsleuven bepaald, in de regel 5 tot 10 procent van de totale oppervlakte. Hierbij wordt door het graven van proefsleuven een inkijk genomen in de bodem.

Het proefsleuvenonderzoek geeft meer duidelijkheid over de eventuele aanwezigheid en de aard van de archeologische vindplaats. Aan de hand van het proefsleuvenonderzoek bepaalt het bevoegd gezag of verder onderzoek noodzakelijk is, of dat de grond vrijgegeven kan worden voor ontwikkeling. Eventueel vervolgonderzoek bestaat in de meeste gevallen uit een opgraving of archeologische begeleiding.

Hieronder vindt u indicatieve vanaf prijzen voor proefsleuvenonderzoek en opgraven op het zand. De prijzen op klei of veen zijn over het algemeen tweemaal de prijs van onderzoek op het zand. 

Te onderzoeken

vierkante meters

Proefsleuven

per m2

Zeer klein:            200 - 1.000

€ 11 

Klein:                 1.000 - 5.000

€ 7

Middel:           5.000 -  50.000

€ 6

Groot:          50.000 - 100.000

€ 5

Zeer groot:  100.000+

€ 4

Wij helpen u graag, zodat u snel verder kunt met bouwen!

  

offerte aanvragen

Onze diensten

Bureauonderzoek/ Archeologienota

De mogelijkheid bestaat dat het terrein dat u wilt ontwikkelen door de gemeente of provincie is bestempeld als een gebied met (mogelijk) archeologische waarde............

Lees Meer

Archeologisch booronderzoek

Archeologisch booronderzoek is vaak onderdeel van een Inventariserend Veld Onderzoek (IVO) en volgt in de meeste gevallen op een bureauonderzoek.

Lees Meer

Proefsleuven onderzoek?

Proefsleuvenonderzoek volgt in de meeste gevallen op een bureau- en/of een booronderzoek. Afhankelijk van de grootte van het te ontwikkelen gebied wordt het aantal proefsleuven bepaald ....

Lees Meer

Opgraving

VUhbs heeft zeer ruime ervaring met het uitvoeren van kleine tot zeer grote opgravingen in Nederland en in Vlaanderen. Wij doen dit met de modernste apparatuur en .........

Lees Meer

Archeologische begeleiding

Archeologische begeleiding wordt toegepast als het opgraven niet goed mogelijk is, zoals bijvoorbeeld bij de aanleg van een smal riool. De archeologische begeleiding vindt gelijktijdig .......

Lees Meer

Programma van Eisen

Voorafgaand aan een opgraving wordt door een onafhankelijk archeoloog/de opdrachtgever een Programma van Eisen (PvE) opgesteld. Hierin wordt beschreven ..........

Lees Meer

Specialistisch onderzoek

VUhbs beschikt naast veldarcheologen ook over een uitgebreid team van materiaal- en periode specialisten. Hierdoor zijn we niet afhankelijk van .......

Lees Meer

Conservatie en restauratie

In ons dependance in Beesd worden metaalvondsten als munten, fibulae en andere voorwerpen door ons eigen specialist geconserveerd en daar waar nodig gerestaureerd .....

Lees Meer