Prijzen

Hoeveel kost archeologisch onderzoek?

Offerte aanvragen

Hoeveel kost archeologisch onderzoek?

Hoeveel kost archeologisch onderzoek?

Deze vraag is even lastig te beantwoorden als de vraag: hoeveel kost het bouwen van een huis?

In de meeste gevallen gaat het bij archeologisch onderzoek om maatwerk. De kosten van het onderzoek zijn namelijk afhankelijk van veel factoren zoals:

   - De omvang van het te onderzoeken terrein.

   - De desbetreffende ondergrond (zand, klei, veen)

   - De diepte waar de archeologie zich bevindt.

   - Het aantal verwachte vondsten.

   - De eisen die door het bevoegd gezag worden gesteld aan de kwaliteit van het

      onderzoek.

Met name bij proefsleuvenonderzoek en bij opgravingen gaat het om maatwerk.

Bij het vooronderzoek, waarmee archeologisch onderzoek in de meeste gevallen begint, werkt VUhbs bij voorkeur met standaardprijzen. De vanaf prijzen die we hierbij hanteren zijn: Bureauonderzoeken € 750, booronderzoeken € 950 en bureau- plus booronderzoek € 1.250.

Onder voorwaarden kunnen deze onderzoeken ook gratis worden uitgevoerd. Informeer naar de voorwaarden.

Hieronder vindt u indicatieve vanaf prijzen voor proefsleuvenonderzoek en opgraven op het zand. De prijzen op klei of veen zijn over het algemeen tweemaal de prijs van onderzoek op het zand.

 

Vraag een offerte aan

Bekijk onze prijzen

Hiermee kunt u een inschatting maken van de kosten. De vermelde bedragen zijn per m2.

 • Omvang project
 • Vierkante meters
 • Proefsleuven
 • Opgraving
 • Zeer klein
 • 200 - 1.000
 • € 11
 • € 14
 • Klein
 • 1.000 - 5.000
 • € 7
 • € 9
 • Middel
 • 5.000 - 50.000
 • € 6
 • € 8
 • Groot
 • 50.000 - 100.000
 • € 5
 • € 7
 • Zeer groot
 • 100.000+
 • € 4
 • € 6

Onze diensten

Bureauonderzoek/ Archeologienota

De mogelijkheid bestaat dat het terrein dat u wilt ontwikkelen door de gemeente of provincie is bestempeld als een gebied met (mogelijk) archeologische waarde............

Lees Meer

Archeologisch booronderzoek

Archeologisch booronderzoek is vaak onderdeel van een Inventariserend Veld Onderzoek (IVO) en volgt in de meeste gevallen op een bureauonderzoek.

Lees Meer

Proefsleuven onderzoek?

Proefsleuvenonderzoek volgt in de meeste gevallen op een bureau- en/of een booronderzoek. Afhankelijk van de grootte van het te ontwikkelen gebied wordt het aantal proefsleuven bepaald ....

Lees Meer

Opgraving

VUhbs heeft zeer ruime ervaring met het uitvoeren van kleine tot zeer grote opgravingen in Nederland en in Vlaanderen. Wij doen dit met de modernste apparatuur en .........

Lees Meer

Archeologische begeleiding

Archeologische begeleiding wordt toegepast als het opgraven niet goed mogelijk is, zoals bijvoorbeeld bij de aanleg van een smal riool. De archeologische begeleiding vindt gelijktijdig .......

Lees Meer

Programma van Eisen

Voorafgaand aan een opgraving wordt door een onafhankelijk archeoloog/de opdrachtgever een Programma van Eisen (PvE) opgesteld. Hierin wordt beschreven ..........

Lees Meer

Specialistisch onderzoek

VUhbs beschikt naast veldarcheologen ook over een uitgebreid team van materiaal- en periode specialisten. Hierdoor zijn we niet afhankelijk van .......

Lees Meer

Conservatie en restauratie

In ons dependance in Beesd worden metaalvondsten als munten, fibulae en andere voorwerpen door ons eigen specialist geconserveerd en daar waar nodig gerestaureerd .....

Lees Meer