• u bent nu hier :
  • home
  • >
  • Publicaties
Actueel

Publicaties | M&M

Romeins aardewerk van de Zuid-Nederlandse zandgronden

M&M2 PUBLICATIEDATUM 10 SEPTEMBER 2010 | DOOR H.A. HIDDINK « Terug naar overzicht  Bestel publicatie ยป

Aardewerk is voor de archeoloog een belangrijke materiaalcategorie, vooral toegepast om te dateren, maar in principe ook bruikbaar voor het achterhalen van functies van gebouwen of vindplaatsen en het in kaart brengen van uitwisselingsnetwerken. Over het aardewerk uit de Romeinse tijd zijn bibliotheken vol geschreven, maar veel literatuur is specialistisch, moeilijk toegankelijk of toegespitst op specifieke vindplaatsen.

Deze publicatie geeft een overzicht van het materiaal op de Zuidnederlandse zandgronden, zodat iedere archeoloog op een opgraving, bij een evaluatie of de uitwerking kan naslaan welk aardewerk aanwezig is en hoe het dateert. Daarnaast is deze gids bij uitstek geschikt voor studenten en vrijetijdsarcheologen om zich de basisbeginselen van de aardewerkdeterminatie en -analyse eigen te maken. Er zijn tal van vormen en typen opgenomen die niet te vinden zijn in de veel gebruikte, maar verouderde standaardwerken. Daarom is deze publicatie zonder twijfel ook erg nuttig voor onderzoekers werkzaam buiten Zuid-Nederland.

Dr. Henk Hiddink is werkzaam bij de Vrije Universiteit en de Hendrik Brunsting Stichting en heeft een reeks grotere en kleinere onderzoeken in Zuid-Nederland geleid, uitgewerkt en gepubliceerd. In deze publicatie is samengebracht wat aan aardewerk langs is gekomen tijdens de uitwerking van enkele tientallen hectaren aan opgravingen.

Het boek kost € 25,-- en is te verkrijgen bij Archaeobook in Mechelen (B),
info@archaeobook.eu / www.archaeobook.eu / www.halos.nl

Copyright 2018 © VUhbs | Disclaimer | Sitemap | Site by Websculptures
Volg ons via Facebook | Volg ons via Twitter | Volg ons via Linkedin | Volg ons via Youtube |

VUhbs

De Boelelaan 1105 T. +31(0)20 5986516
1081 HV Amsterdam E. info@vuhbs.nl