• u bent nu hier :
  • home
  • >
  • Publicaties
Actueel

Publicaties | ZAR

Opgravingen op het Rosveld bij Nederweert 1. Landschap en bewoning in de IJzertijd, Romeinse tijd en Middeleeuwen

ZAR22 PUBLICATIEDATUM 01 AUGUSTUS 2005 | DOOR H.A. HIDDINK « Terug naar overzicht  Bestel publicatie ยป

Eerste verslag van vlakdekkend onderzoek (8 ha) op een toekomstig bedrijventerrein (42 ha) bij Nederweert. Deze publicatie behandelt de bewoningssporen, in een tweede deel zullen de grafvelden uit de Late IJzertijd en Romeinse tijd aan de orde komen. Het Rosveld maakt deel uit van de reeks akkercomplexen op leemrijk Oud Dekzand rond Weert en Nederweert. In dit gebied hebben verschillende grote opgravingen plaatsgevonden (ZAR 1, 4, 5), waardoor al een goed beeld van de ontwikkeling van het cultuurlandschap is verkregen.
De oudste vondsten van het Rosveld zijn vuurstenen werktuigen uit het Midden-Paleolithicum. Daarnaast zijn verspreide artefacten uit het Midden-Neolithicum (Michelsbergcultuur) aangetroffen.
Uit de periode Late Bronstijd-Midden IJzertijd is een reeks kuilen en spiekers onderzocht. Een inheems-Romeinse nederzetting van 2.5 ha is compleet opgegraven. Een twintigtal Alphen-Ekeren huizen, vijf waterputten, drie horrea en een reeks andere structuren vormen de weerslag van een bewoning van gemiddeld twee gelijktijdige huizen in de periode van ca. 0-225 na Chr.
De meeste aandacht tijdens het onderzoek is uitgegaan naar zeven locaties met middeleeuwse bewoning. Uit de Karolingische periode is alleen aardewerk gevonden, maar uit de perioden daarna zijn in totaal zo'n 25 gebouwen aanwezig. Bijzonder zijn enkele gebouwen uit de late 12de en 13de eeuw, een periode waaruit in Zuid-Nederland maar weinig structuren bekend zijn.

Copyright 2018 © VUhbs | Disclaimer | Sitemap | Site by Websculptures
Volg ons via Facebook | Volg ons via Twitter | Volg ons via Linkedin | Volg ons via Youtube |

VUhbs

De Boelelaan 1105 T. +31(0)20 5986516
1081 HV Amsterdam E. info@vuhbs.nl