• u bent nu hier :
  • home
  • >
  • Publicaties
Actueel

Publicaties | ZAR

Nieuw archeologisch onderzoek rond de Grote Kerk van Elst, gemeente Overbetuwe (2002-2003)

ZAR31 PUBLICATIEDATUM 01 SEPTEMBER 2008 | DOOR A.M.J. DERKS / J. VAN KERCKHOVE / P. HOFF « Terug naar overzicht  Bestel publicatie ยป

Het betreft hier het eindrapport over een onderzoek rond de Grote Kerk in Elst. Nadat deze kerk door oorlogshandelingen deels verwoest was, vonden in 1947 opgravingen plaats. Bij dit onderzoek onder leiding van J.E. Bogaers werden de overblijfselen van twee grote Gallo-Romeinse tempels aangetroffen. Toen bij rioleringswerkzaamheden in 2001 Romeinse overblijfselen tevoorschijn kwamen, was dit een stimulans nader onderzoek op het terrein te verrichten. De doelstelling hiervan was vernieuwing van de wetenschappelijke beeldvorming over het belangrijke heiligdom en vergroting van de kennis over het monument om tot een beter beheer van de archeologische resten te komen.
In 2002 zijn twee sleuven gegraven direct ten zuiden van de kerk, in het daaropvolgende jaar op een schoolplein en parkeerterrein ten noorden daarvan; daarnaast zijn aanvullende boringen verricht in de bebouwde kom van Elst. Het onderzoek naar de Romeinse resten werd bemoeilijkt door de aanwezigheid van een groot aantal begravingen rond de kerk. Onverwacht bleek dat de ruiming van het kerkhof in de 19de eeuw verre van systematisch was geweest. Het onderzoek van de skeletten heeft echter interessante gegevens over het grafritueel en de demografie van de bevolking vanaf de Middeleeuwen opgeleverd.
Voor wat betreft de Romeinse tijd zijn tijdens het veldonderzoek vele interessante gegevens verzameld. Op basis van enkele muurresten is een nieuwe hypothese opgesteld over de omvang en ligging van de tempelhof. Verder hebben een muntvondst uit een ophogingslaag en een dendrochronologische datering van een heipaal onder tempel II geleid tot een herziene datering van deze bouwfase: niet kort na de Bataafse opstand maar pas rond 100 na Chr. Aan verschillende materiaalcategorieën is in het kader van de nieuwe opgravingen specialistisch onderzoek verricht. Met name de studie van het dierlijk botmateriaal en het beschilderd pleisterwerk hebben interessante resultaten opgeleverd. Zo is een meer solide basis gegeven aan het bestaande idee dat vooral jonge runderen werden geofferd tijdens collectieve rituelen en feestmaaltijden. Verder kon een nieuwe reconstructie van de muurschilderingen van tempel II worden gemaakt.

Copyright 2018 © VUhbs | Disclaimer | Sitemap | Site by Websculptures
Volg ons via Facebook | Volg ons via Twitter | Volg ons via Linkedin | Volg ons via Youtube |

VUhbs

De Boelelaan 1105 T. +31(0)20 5986516
1081 HV Amsterdam E. info@vuhbs.nl