• u bent nu hier :
  • home
  • >
  • Publicaties
Actueel

Publicaties | ZAN

Verkennend archeologisch booronderzoek voor Koningin Julianalaan 19 te Waalre

368 PUBLICATIEDATUM 01 FEBRUARI 2017 | DOOR KOEN HEBINCK « Terug naar overzicht

Download publicatie


In opdracht van de gemeente Waalre heeft VUhbs archeologie een verkennend archeologisch
booronderzoek uitgevoerd voor Koningin Julianalaan 19 te Waalre. Binnen het plangebied zal het
voormalige gemeentehuis van de gemeente Waalre worden herontwikkeld. De werkzaamheden die
met deze ontwikkeling gepaard gaan zullen de bodem en de eventueel aanwezige archeologische resten
mogelijk verstoren.
Uit de quickscan is gebleken dat het plangebied is gelegen binnen een gebied met stuifduinen. Het
noordelijke deel van het terrein ligt op een duin en het grootste zuidoostelijke deel in een
uitblazingslaagte. Gezien de archeologische vondsten in de directe omgeving van het plangebied, geldt
voor het plangebied een hoge archeologische verwachting voor met name de vroege en late prehistorie
(bewoning met begravingen). De verwachting voor de Romeinse tijd, Middeleeuwen en Nieuwe tijd
is laag, vanwege het ontbreken van vondsten in de directe omgeving, de onaantrekkelijke
landschappelijke ligging en het ontbreken van historische gehuchten of andere relicten. Er zijn, buiten
de kelder onder de nieuwbouw uit 1994, geen aanwijzingen voor grootschalige verstoringen. De
archeologische resten zullen hierdoor naar verwachting in het grootste deel van het plangebied vanaf 30
cm onder maaiveld aanwezig kunnen zijn. Er is echter ook kans op afdekking van de archeologische
lagen door stuifzandpakketten.
Uit het booronderzoek is gebleken dat in het noordwestelijke deel van het plangebied een pakket
stuifzand aanwezig is, waarin een (zwak ontwikkelde) podzolbodem is gevormd. De top van het
stuifzand is echter in belangrijke mate verstoord. Hierdoor worden op het stuifzand geen intacte
archeologische resten (meer) verwacht. De archeologische resten uit de vroege en late prehistorie
worden verwacht aan de top van het door het stuifzand afgedekte dekzand. Uit de boringen blijkt dat
in het dekzand een humuspodzolbodem is gevormd die in het grootste deel van het plangebied nog
(vrijwel) geheel intact is. In het zuidoostelijke deel ligt deze bodem dicht onder het maaiveld. In het
noordwestelijke deel is de bodem begraven onder het stuifzand. Hierdoor is het archeologisch niveau,
ook ter plaatse van de oude bebouwing van het gemeentehuis, goed beschermd tegen de
bodemverstoringen. Het grootste deel van het plangebied behoudt dan ook de hoge verwachting op
archeologische resten uit de vroege en late prehistorie. Enkel ter plaatse van de kelders onder de
vleugels van de nieuwbouw zal het archeologische niveau geheel zijn verdwenen. Hierdoor wordt
vervolgonderzoek in de vorm van een proefsleuvenonderzoek noodzakelijk geacht.

Copyright 2018 © VUhbs | Disclaimer | Sitemap | Site by Websculptures
Volg ons via Facebook | Volg ons via Twitter | Volg ons via Linkedin | Volg ons via Youtube |

VUhbs

De Boelelaan 1105 T. +31(0)20 5986516
1081 HV Amsterdam E. info@vuhbs.nl