• u bent nu hier :
  • home
  • >
  • Publicaties
Actueel

Publicaties | ZAN

Inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven in het plangebied Brede school Waalre-Dorp aan de Meester Slootsweg 1

366 PUBLICATIEDATUM 01 FEBRUARI 2016 | DOOR MARTIJN VAN HAASTEREN « Terug naar overzicht

Download publicatie


In opdracht van de gemeente Waalre voerde VUhbs op 16 november 2015 een proefsleuvenonderzoek (protocol IVO-P) uit in het plangebied Brede school Waalre-Dorp aan de Meester Slootsweg 1. Op het terrein wordt een nieuw schoolgebouw gerealiseerd, waarvoor het oude schoolgebouw eerst is afgebroken. Het plangebied ligt op levitra generico een hoge dekzandrug en heeft een hoge archeologische verwachting historische kern. Het proefsleuvenonderzoek had als doel vast te stellen of archeologische waarden aanwezig zijn en deze indien nodig te documenteren voordat ze verstoord zouden worden door de nieuwbouw. Tevens diende de bodemopbouw onderzocht te worden. Bij het proefsleuvenonderzoek zijn op de locatie van het gesloopte deel van de oude school drie sleuven aangelegd in met een totaal oppervlak van 278 m2. Bij het onderzoek is geen vindplaats aangetroffen.

Het bevoegd gezag wordt namens de gemeente Waalre uitgeoefend door regioarcheoloog drs. R. Berkvens van Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant. Het veldteam van VUhbs bestond uit projectleider drs. M. Bink, M. Hendrikse, MA. en M. van Haasteren, MA. Het fysisch-geografisch onderzoek is uitgevoerd door drs. K. Hebinck. De werkzaamheden zijn uitgevoerd conform de richtlijnen in de KNA (versie 3.3) en het Programma van Eisen.

De opbouw van dit rapport is als volgt: hoofdstuk 2 behandelt de inkadering van het onderzoek, de resultaten van het vooronderzoek en de methodiek en uitvoering van het proefsleuvenonderzoek. Hoofdstuk 3 is gewijd aan het landschap van de micro-regio en van het onderzoeksgebied. In hoofdstuk 4 worden de resultaten (sporen en vondsten) besproken. Tot slot volgt in hoofdstuk 5 de conclusie.

Copyright 2018 © VUhbs | Disclaimer | Sitemap | Site by Websculptures
Volg ons via Facebook | Volg ons via Twitter | Volg ons via Linkedin | Volg ons via Youtube |

VUhbs

De Boelelaan 1105 T. +31(0)20 5986516
1081 HV Amsterdam E. info@vuhbs.nl