• u bent nu hier :
  • home
  • >
  • Publicaties
Actueel

Publicaties | ZAR

Een vrouwengraf bij Koningsbosch en de Midden La Tene-periode in Zuid-Nederland

ZAR34 PUBLICATIEDATUM 01 DECEMBER 2008 | DOOR H.A. HIDDINK, N.G.A.M. ROYMANS « Terug naar overzicht

In dit rapport wordt in de eerste plaats verslag gedaan van een waardestellend proefsleuvenonderzoek op de locatie waar een amateurarcheoloog de inventaris van een vrouwengraf ontdekte. Van het graf werden tijdens het waardestellend onderzoek niet meer dan enkele stukjes houtskool en crematie aangetroffen. Het lijkt er op dat het graf geen deel uitmaakt van een groter Late IJzertijdgrafveld (als de vindplaatsen beschreven in ZAR 28 en 32) en mogelijk zelfs in de omgeving van bewoning heeft gelegen.
De door Restaura vakkundig gerestaureerde voorwerpen worden uitvoerig beschreven. Het betreft twee bronzen enkelringen (Buckelringe), een plastisch versierde gordelhaak, een ijzeren Midden La Tène-mantelspeld en enkele kleinere bronsfragmenten. De voorwerpen dateren het graf in het begin van de periode La Tène C, de latere 3de eeuw voor Chr.
Het laatste deel van het rapport gaat in op de betekenis van de vondsten. De voorwerpen uit Koningsbosch en andere vindplaatsen in Midden-Limburg zijn een uiting van een proces van ‘latènisering’, waarbij regionale groepen met name contact lijken te hebben met de zone van het Duitse Middengebergte, oostelijk van de Rijn. Niet alle metalen voorwerpen uit La Tène C in de regio echter zijn importen, zoals de Buckelringe. De plastisch versierde gordelhaken van Koningsbosch en Heel, en dito armringen van Wessem, Koningsbosch-Voelslak en Posterholt, kunnen als regionale producten worden beschouwd. Andere categorieën binnen de materiële cultuur, zoals ijzeren Benstrup-fibulae en zevenribbige La Tène-armbanden, zijn zowel in Limburg, het Nederlandse Rivierengebied en het Duitse Mittelgebirge vervaardigd. De materiële cultuur van La Tène C toont derhalve dat het bij de ‘latènisering’ gaat om een creatieve toe-eigening van artefacten en stijlen door regionale groepen en dat deze deel uitmaken van tamelijk wijdreikende uitwisselingsnetwerken.

Copyright 2018 © VUhbs | Disclaimer | Sitemap | Site by Websculptures
Volg ons via Facebook | Volg ons via Twitter | Volg ons via Linkedin | Volg ons via Youtube |

VUhbs

De Boelelaan 1105 T. +31(0)20 5986516
1081 HV Amsterdam E. info@vuhbs.nl