• u bent nu hier :
  • home
  • >
  • Publicaties
Actueel

Publicaties | ZAN

Archeologische begeleiding Tiel_Binnenhoek

362 PUBLICATIEDATUM 01 JANUARI 2016 | DOOR MIEL SCHURMANS EN GERARD BOREEL « Terug naar overzicht

Download publicatie


In twee fases is door VUhbs archeologie een archeologische begeleiding uitgevoerd in het plangebied
Tiel-Binnenhoek. Op deze locatie gaat de gemeente Tiel een deel van de Binnenhoek, tussen het
Postlaantje en de Hoveniersweg, opnieuw inrichten. Delen worden verbreed of verlegd, kabels,
leidingen en riolering worden opnieuw gelegd/verlegd, bomen worden verplaatst en bestrating wordt
opnieuw gelegd (bijlage 1 en 2). De hiervoor noodzakelijke grondwerken zouden, waar deze dieper of
breder zijn dan de al bestaande verstoringen een bedreiging kunnen vormen voor eventueel aanwezige
archeologische waarden. Voorafgaand aan de begeleiding voerde VUhbs archeologie een
bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek door middel van verkennende boringen uit in het
plangebied. Dit onderzoek liet zien dat zich binnen het plangebied archeologische waarden bevinden,
die bedreigd worden door de geplande werkzaamheden. De werkzaamheden in drie zones (A, B en C)
zijn geselecteerd om begeleid te worden. Het gaat hier om de verbreding van de Binnenhoek tussen de
Kranshof en de Lokstraat (zone A), de verlegging van het riool onder de binnenweg (zone B) en de
verbreding van de Binnenhoek tegenover De Kranshof (zone C). Voor wat betreft zone A is besloten
de Binnenhoek hier niet te verbreden en slechts de bestrating te vervangen om verdere verstoring van
archeologische resten te voorkomen. De werkzaamheden in deze zone dienden bijgevolg niet begeleid
te worden.
De begeleiding is uitgevoerd door drs. J.C.G. van Kampen, drs. M.D.R. Schurmans en drs. K.
Hebinck. De twee fases vonden plaats op respectievelijk 14 en 15 september en 11 tot en met 14
november 2014.
De opbouw van dit rapport is als volgt: hoofdstuk 2 behandelt de inkadering van het
onderzoek, de resultaten van het vooronderzoek en de methodiek van de archeologische begeleiding
en de uitwerking. In hoofdstuk 3 en 4 worden de resultaten besproken.

Copyright 2018 © VUhbs | Disclaimer | Sitemap | Site by Websculptures
Volg ons via Facebook | Volg ons via Twitter | Volg ons via Linkedin | Volg ons via Youtube |

VUhbs

De Boelelaan 1105 T. +31(0)20 5986516
1081 HV Amsterdam E. info@vuhbs.nl