• u bent nu hier :
  • home
  • >
  • Publicaties
Actueel

Publicaties | ZAN

Archeologisch onderzoek van het Kerkveld te Meeswijk, gemeente Maasmechelen

360 PUBLICATIEDATUM 01 DECEMBER 2015 | DOOR JOHAN VAN KAMPEN EN MARTIJN BINK « Terug naar overzicht

Download publicatie


In opdracht van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen nv (VMSW) heeft VUhbs archeologie een archeologisch zoek uitgevoerd in het plangebied Meeswijk-BPA-Kerkveld te Maasmechelen. Het plangebied Meeswijk-BPA-Kerkveld bevindt zich direct ten oosten van het dorp Meeswijk. Het terrein wordt begrensd door de straten Kerkveld, Kwaadstraat, Vlasstraat en Burgemeester Bovensstraat.
Het onderzoek besloeg achtereenvolgens een bureaustudie, het onderzoek van een tiental landschappelijke proefputten, een booronderzoek naar vindplaatsen uit de prehistorie waarbij 334 boorlocaties zijn onderzocht door middel van in totaal 668 boringen en tenslotte een proefsleuvenonderzoek waarbij 24 proefsleuven, drie kijkvensters en één proefput zijn onderzocht.
Hoewel zowel bij het booronderzoek als bij het proefsleuvenonderzoek aardewerk is verzameld uit de Romeinse tijd tot en met de volle Middeleeuwen zijn in de proefsleuven geen sporen uit deze periode aangetroffen. Omdat dit aardewerk ook vrij sterk verweerd is, wordt vermoed dat deze vondsten door verspoeling op de locatie zijn geraakt.
Een vindplaats met grondsporen werd aangetoond. Deze vindplaats bevindt zich in het zuid(westelijke) deel van het onderzoeksgebied. Hier zijn twee paalkuilen en een kuil aangetroffen die waarschijnlijk in de Bronstijd te dateren zijn. Ondanks de aanleg van een kijkvenster teer hoogte van deze sporen bleef het aantal sporen beperkt. Dit kan ofwel worden verklaard doordat het hier om een off-site vindplaats gaat ofwel omdat het de randzone is van een grotere vindplaats die zich verder ten zuiden of ten oosten van het plangebied bevindt. Uiteindelijk is door het agentschap Onroerend Erfgoed besloten dat deze vindplaats niet verder onderzocht dient te worden.

Copyright 2018 © VUhbs | Disclaimer | Sitemap | Site by Websculptures
Volg ons via Facebook | Volg ons via Twitter | Volg ons via Linkedin | Volg ons via Youtube |

VUhbs

De Boelelaan 1105 T. +31(0)20 5986516
1081 HV Amsterdam E. info@vuhbs.nl