• u bent nu hier :
  • home
  • >
  • Publicaties
Actueel

Publicaties | ZAN

Aanvullend archeologisch booronderzoek voor het plangebied Vorst B te Boxtel

359 PUBLICATIEDATUM 01 DECEMBER 2015 | DOOR KOEN HEBINCK « Terug naar overzicht

Download publicatie


In opdracht van de gemeente Boxtel heeft VUhbs archeologie een archeologisch booronderzoek
uitgevoerd voor het plangebied Vorst B te Boxtel. Binnen het plangebied zal een bedrijventerrein
worden ontwikkeld. De werkzaamheden die met deze ontwikkeling gepaard gaan, zullen de bodem en
de eventueel aanwezige archeologische resten mogelijk verstoren. In 2001 is voor het plangebied al een
bureau- en booronderzoek uitgevoerd.1 Dit onderzoek heeft echter onvoldoende duidelijk kunnen
maken over de mogelijke aanwezigheid van archeologische resten binnen het plangebied. Hierdoor is
in 2010 een aanvullend bureauonderzoek uitgevoerd.2 Naar aanleiding hiervan werden aanvullende
veldwaarnemingen noodzakelijk geacht om een betere uitspraak te kunnen doen over de mogelijke
aanwezigheid van archeologische resten.
In het plangebied kunnen resten uit de periode vanaf het Paleolithicum worden verwacht
waarbij deze verwachting vooral betrekking heeft op resten uit de periode Mesolithicum - Nieuwe
Tijd. Het plangebied ligt in een lage zone van het dekzandlandschap. Uit de periode vanaf het
Paleolithicum tot het Neolithicum kunnen binnen het plangebied onder meer vuursteenconcentraties
en haardkuilen worden verwacht die de weerslag zijn van tijdelijke jacht- of extractiekampjes van
rondtrekkende jagers-verzamelaars. De kans hierop is echter, gezien de lage ligging, klein. Ook in latere
periodes zal het gebied niet aantrekkelijk geweest zijn voor bewoning. De laaggelegen zones hebben
wel een specifieke verwachting die samenhangt met de functie van dit landschap als zone buiten de
nederzetting. Vooral nabij hooggelegen zones worden hier uit de periode Mesolithicum -
Middeleeuwen afvaldumps verwacht.
Uit het booronderzoek blijkt dat het gehele plangebied in een laaggelegen deel binnen het
dekzandlandschap ligt, waarin binnen het grootste deel een beekeerdgrond is gevormd. Vooral het
noordwestelijk deel is een uitgesproken nat gebied, maar ook het overige deel kent en kende
(periodiek) hoge grondwaterstanden. Kleine dekzandkopjes zijn binnen het plangebied niet aanwezig.
Ook zijn er aan de randen van het terrein geen duidelijke overgangen naar hogere gronden
waargenomen. Door de natte omstandigheden binnen het plangebied zal dit in het verleden niet
aantrekkelijk geweest zijn voor bewoning. Het valt niet uit te sluiten dat er binnen het plangebied
specifieke vindplaatsen aanwezig zijn zoals afvaldumps. Echter wordt de kans hierop, door het
ontbreken van deze overgangen naar hogere gronden direct aangrenzend aan het plangebied, laag
ingeschat. Hierdoor wordt voor het gehele plangebied vervolgonderzoek niet noodzakelijk geacht en
wordt geadviseerd het plangebied vrij te geven voor de voorgenomen werkzaamheden.

Copyright 2018 © VUhbs | Disclaimer | Sitemap | Site by Websculptures
Volg ons via Facebook | Volg ons via Twitter | Volg ons via Linkedin | Volg ons via Youtube |

VUhbs

De Boelelaan 1105 T. +31(0)20 5986516
1081 HV Amsterdam E. info@vuhbs.nl