• u bent nu hier :
  • home
  • >
  • Publicaties
Actueel

Publicaties | ZAN

Archeologisch booronderzoek voor het plangebied Ringbaan Noord-Maasstraat te Tilburg

353 PUBLICATIEDATUM 01 NOVEMBER 2015 | DOOR KOEN HEBINCK « Terug naar overzicht

Download publicatie


In opdracht van Verenigde Bierens Bedrijven BV heeft VUhbs archeologie een verkennend
archeologisch booronderzoek uitgevoerd voor het plangebied Ringbaan Noord 193 / Maasstraat 42 te
Tilburg. Binnen het plangebied zal nieuwbouw worden gerealiseerd. De bestaande bebouwing zal
hiervoor worden gesloopt. De werkzaamheden die met deze ontwikkeling gepaard gaan, zullen de
bodem en de eventueel aanwezige archeologische resten mogelijk verstoren.
Uit voorgaand bureauonderzoek komt naar voren dat er in 2006 een hoge archeologische
verwachting is uitgesproken voor een groter gebied waarbinnen ook het huidige plangebied valt. Deze
verwachting kan toegespitst worden op resten van bewoning of landgebruik vanaf de steentijd tot in de
Vroege Middeleeuwen. Er zijn op basis van het bureauonderzoek uit 2013 geen redenen om deze
verwachting bij te stellen. Wel dient er rekening gehouden te worden met een hoge mate van
verstoring van de bodem in dit deel van Tilburg. Er wordt geadviseerd de mate van intactheid van de
bodem te onderzoeken door middel van een verkennend booronderzoek. Het huidige onderzoek geeft
invulling aan dit advies.
Uit het verkennend booronderzoek is gebleken dat de bodem binnen het plangebied tot een
diepte van 70 tot 140 cm –mv bestaat uit een recent geroerd pakket dat direct overgaat in de eolische
dekzanden van het Laagpakket van Wierden (C-horizont) met daaronder de verspoelde dekzanden van
het Laagpakket van Liempde. Er is geen restant van het verwachte eerddek aangetroffen. Ook zijn er
geen restanten van een podzolbodem aanwezig. Hieruit blijkt dat het oorspronkelijke bodemprofiel in
belangrijke mate is verstoord/afgetopt. Doordat de hoge archeologische verwachting voor het
plangebied gebaseerd is op de aanwezigheid van een intact eerddek met daaronder een intacte top van
het dekzand, betekent dit dat er waarschijnlijk geen intacte archeologische resten (meer) aanwezig zijn
binnen het plangebied en dat de hoge archeologische verwachting binnen het plangebied bijgesteld kan
worden tot laag. Hierdoor wordt vervolgonderzoek niet noodzakelijk geacht en wordt geadviseerd om
het plangebied vrij te geven voor verdere ontwikkeling.

Copyright 2018 © VUhbs | Disclaimer | Sitemap | Site by Websculptures
Volg ons via Facebook | Volg ons via Twitter | Volg ons via Linkedin | Volg ons via Youtube |

VUhbs

De Boelelaan 1105 T. +31(0)20 5986516
1081 HV Amsterdam E. info@vuhbs.nl