• u bent nu hier :
  • home
  • >
  • Publicaties
Actueel

Publicaties | ZAR

Een nederzetting uit de Midden en Late Bronstijd te Medemblik-Schepenwijk II, gemeente Medemblik

ZAR40 PUBLICATIEDATUM 01 DECEMBER 2010 | DOOR M. SCHURMANS « Terug naar overzicht  Bestel publicatie ยป

Het rapport behandelt een opgraving van 1.45 ha ten zuidwesten van de bebouwde kom van Medemblik, in de geplande woonwijk Schepenwijk II. Het onderzoek bracht een deel van een nederzetting uit de Midden en de Late Bronstijd aan het licht, gelegen op een ongeveer 110 m brede kreekrug. De bewoning startte ten vroegste in de tweede helft van de 15de eeuw voor Chr. en lijkt continu tot het einde van de 12de eeuw voor Chr. Na een onderbreking van enkele eeuwen vond opnieuw een kortstondige occupatie plaats van eind 10de tot eind 9de eeuw voor Chr.
Tot de Midden Bronstijd behoren (delen van) dertien huisplattegronden en een greppelsysteem dat een oppervlakte van minimaal 1 ha omsloot en verkavelde. Vanwege de beperkte beschikbare ruimte op de kreekrug zijn de huizen meerdere malen op dezelfde plaats gebouwd, wat verklaart waarom enkele plattegronden slechts fragmentarisch bewaard zijn. In de Late Bronstijd werd in het zuidwestelijke deel van het plangebied een kleine terp opgericht, die nadien enkele malen uitgebreid werd. Van het terplichaam zelf restte plaatselijk nog een pakket van ongeveer 40 cm. Tot één van de fases van de terp behoort een rij wilgenhouten palen; mogelijk een restant van een structuur die op de terp heeft gestaan. Voorts zijn 60 kringgreppels, 25 kuilenkransen en acht waterputten aangetroffen, die meestal niet nader dan Midden of Late Bronstijd konden gedateerd worden.
Het vondstmateriaal bestaat uit aardewerk (Hoogkarspel-Oud en Hoogkarspel-Jong), dierlijk bot (zoogdieren, vogels en vis), natuursteen, vuursteen, metaalslakken en botanische materialen (macroresten, coprolieten, hout en pollen). Elke materiaalcategorie wordt in het rapport in een apart hoofdstuk besproken.
De bewoningssporen maakten deel uit van een nederzetting die zich verder noordoostwaarts uitstrekte en mogelijk zelfs doorliep tot de vindplaats Medemblik-Schuitenvoerderslaan. Deze is onderzocht in de jaren zestig van de vorige eeuw en leverde onder andere twee huisplattegronden en twee grafheuvels uit de Midden Bronstijd op.

Copyright 2018 © VUhbs | Disclaimer | Sitemap | Site by Websculptures
Volg ons via Facebook | Volg ons via Twitter | Volg ons via Linkedin | Volg ons via Youtube |

VUhbs

De Boelelaan 1105 T. +31(0)20 5986516
1081 HV Amsterdam E. info@vuhbs.nl