projecten

bekijk grote kaart » Vraag direct een offerte aan
  • u bent nu hier :
  • home
  • >
  • Projecten

projecten

Archeologische opgravingen tussen Schinnen en Bocholtz in het tracé van de 36 inch gastransportleiding van NV Nederlandse Gasunie

oktober 2003 | Opgraving « Terug naar overzicht
Opgraving over een lengte van 245 m in de 7 m brede werkstrook voor een hogedrukgasleiding. In de nabijheid wordt een Romeinse villa vermoed, maar de opgraving heeft buiten een paar stukken dakpan geen resten opgeleverd.

Opgraving van een 355 m lange werkstrook voor een hoge druk gasleiding. Naast een vijftal vuurstenen werktuigen van de Rössencultuur (4900-4500 voor Chr.), zijn een bijgebouw, een horreum en een reeks kuilen onderzocht, behorend bij een Romeinse villa. Van het 8 m brede bijgebouw is ongeveer de helft (12 m) opgegraven. Het gebouw had een grindfundering met poeren voor twee middenstaanders en twee stijlen in de lange wanden. De datering van het aardewerk dat bij de opgraving is aangetroffen, valt in de 2de eeuw na Chr. Botanisch onderzoek heeft resten van emmertarwe, gerst en erwt aan het licht gebracht.

Opgraving over een lengte van 50 m in de 7 m brede werkstrook voor een hogedrukgasleiding. Het terrein is 'van archeologische betekenis' op grond van vuursteenvondsten uit het Midden of Laat Neolithicum. Er zijn geen vondsten of grondsporen aangetroffen.

Opgraving over een lengte van 85 m in de 7 m brede werkstrook voor een hogedrukgasleiding. Het terrein is 'van archeologische betekenis' op grond van vuursteenvondsten uit het Laat Neolithicum. Er zijn geen vondsten of grondsporen aangetroffen.

Opgraving over een lengte van 160 m in de 7 m brede werkstrook voor een hogedrukgasleiding. Op basis van aardewerk werd rekening gehouden met een nederzetting uit de IJzertijd en/of Romeinse tijd. Er zijn zes paalkuilen uit genoemde perioden aangetroffen, alsmede een aantal laat- of post-middeleeuwse greppels.

Opgraving over een lengte van 100 m in de 7 m brede werkstrook voor een hogedrukgasleiding. In de sleuf is een gracht aangesneden die aansluit op de grachten van Kasteel Rivieren. Het vondstmateriaal bestaat uit aardewerk uit de tweede helft van de 12de eeuw tot en met de 14de eeuw en is deels ouder dan de eerste vermelding van het kasteel (1364).

Gerelateerde publicaties

Archeologische opgravingen tussen Schinnen en Bocholtz in het tracé van de 36 inch gastransportleiding van NV Nederlandse GasunieCopyright 2018 © VUhbs | Disclaimer | Sitemap | Site by Websculptures
Volg ons via Facebook | Volg ons via Twitter | Volg ons via Linkedin | Volg ons via Youtube |

VUhbs

De Boelelaan 1105 T. +31(0)20 5986516
1081 HV Amsterdam E. info@vuhbs.nl