projecten

bekijk grote kaart » Vraag direct een offerte aan
  • u bent nu hier :
  • home
  • >
  • Projecten

projecten

Archeologisch onderzoek aan de Beekseweg te Lieshout (Gemeente Laarbeek, Noord-Brabant)

april 2005 | Opgraving « Terug naar overzicht
Onderzoek door middel van proefsleuven en vlakdekkend opgraven (9 ha) op een terrein van 32 ha ten oosten van Lieshout. Het terrein omvat een hoge dekzandrug langs de Goorloop, met op en naast de rug een dozijn depressies. Er is een reconstructie gemaakt van het oorspronkelijke micro-reliëf en verder is onderzoek verricht naar het leemgehalte van de bodem, alsmede zaden, vruchten en pollen. De datering van het plaggendek is onderzocht door middel van bescheiden chronostratigrafisch onderzoek.
De oudste vondsten zijn 850 verspreide vuurstenen artefacten uit Paleolithicm (Federmesser), (Midden-) Mesolitihcum en Neolithicum (Klokbeker).
De vroegste grondsporen zijn van zes huisplattegronden en meer dan 40 bijgebouwen uit de Late Bronstijd en de IJzertijd (vanaf ca. 1000 voor Chr.). In deze tijd bewoonden en beakkerden één of twee boerenfamilies het terrein.
Bijzonder is een gouden Ambiani-stater uit de Late IJzertijd (ca. 50 voor Chr.), die gedeponeerd is in het paalgat van een spieker.
Het vanuit wetenschappelijk opzicht belangrijkste element van het onderzoek zijn drie naburige nederzettingen uit de Romeinse tijd, die geheel of gedeeltelijk konden worden opgegraven. Tijdens de opgravingen zijn onder meer 25 huizen, 40 bijgebouwen, 6 waterputten en vele vondsten aan het licht gekomen. De huizen vertegenwoordigen de onderkomens van drie tot vier families uit de periode van ca. 30 voor-225 na Chr.
Tenslotte zijn drie erven - met zes gebouwen - uit de Volle Middeleeuwen (10de-12de eeuw) opgegraven en is onderzoek verricht naar de percelering uit latere perioden.
Het belang van de opgravingen bij Lieshout is dat door de omvang meerdere vindplaatsen uit verschillende perioden in hun landschappelijke context konden worden bestudeerd. De opgravingsresultaten zijn zeer uitvoerig gepubliceerd en worden vergeleken met die van enkele andere opgravingen en veldverkenningen in de Gemeente Laarbeek, zodat we ons een goed beeld kunnen vormen het de ontwikkeling van de bewoning in dit gebied.

Gerelateerde publicaties

Archeologisch onderzoek aan de Beekseweg te Lieshout (Gemeente Laarbeek, Noord-Brabant)  Bestel ยปCopyright 2018 © VUhbs | Disclaimer | Sitemap | Site by Websculptures
Volg ons via Facebook | Volg ons via Twitter | Volg ons via Linkedin | Volg ons via Youtube |

VUhbs

De Boelelaan 1105 T. +31(0)20 5986516
1081 HV Amsterdam E. info@vuhbs.nl