projecten

bekijk grote kaart » Vraag direct een offerte aan
  • u bent nu hier :
  • home
  • >
  • Projecten

projecten

Archeologisch onderzoek op de Groot Bottelsche Akker bij Deurne. Bewoning uit de Steentijd, IJzertijd, Romeinse tijd, Vroege en Volle Middeleeuwen op de Groot Bottelsche Akker bij Deurne

december 2008 | Opgraving « Terug naar overzicht
Proefsleuven- en vlakdekkend onderzoek (4.4 ha) op een oud akkercomplex ten zuidwesten van Deurne.
De oudste vondsten die beschreven worden, zijn stenen artefacten uit de overgang van Mesolithicum naar Neolithicum, grotendeels afkomstig van een kleine dekzandkop aan de rand van het terrein. Het heeft er alle schijn van dat de artefacten zijn achtergelaten door mensen die de levenswijze van jagers/verzamelaars en boeren combineerden. Eén huisplattegrond en een reeks verspreid liggende spiekers en kuilen stammen uit de latere prehistorie.
Een belangrijk deel van het rapport is gewijd aan het onderzoek van een inheems-Romeinse nederzetting met een omvang van 2.5 ha. De structuren van deze nederzetting bestaan uit een twintigtal huizen, tien bijgebouwen en drie waterputten. Op basis van het aardewerk lijkt de bewoning een aanvang te nemen rond 50 na Chr. of iets later. Veruit de meeste vondsten dateren echter in de latere 2de en de 3de eeuw na Chr. Een dendrodatering van een waterput geeft aan dat de nederzetting rond 236 na Chr. nog in gebruik was. In genoemde waterput werd een opmerkelijke vondst gedaan in de vorm van een houten laddertje; een andere put leverde een schepje op.
Naast Romeinse nederzettingssporen zijn de nodige structuren uit de Middeleeuwen aangetroffen. Zes huizen en vier bijgebouwen dateren in de Karolingische periode (vanaf midden 8ste eeuw) en de 10de eeuw, zeven gebouwen zijn vol-middeleeuws. Op de erven ligt een tiental waterputten. De middeleeuwse resten van de Groot Bottelsche Akker zijn interessant, omdat ze een indruk geven van het soort hoeves dat genoemd wordt in de bekende 8ste-eeuwse oorkonde betreffende de schenking van een Deurnese hoeve aan Willibrord ofwel de Abdij van Echternach. Hoewel niet noodzakelijkerwijze identiek aan de hoeve uit de oorkonde, is de bewoning van de Groot Bottelsche Akker in later tijd zeker in het bezit van Echternach, totdat dit overgaat naar Maria van Brabant en het klooster Binderen bij Helmond. Een opmerkelijke huisplattegrond in de opgraving kent parallellen in het Rivierengebied en op de Veluwe. Daarom kan met enige voorzichtigheid een verband kan worden verondersteld met de activiteiten van de heren van Rode of de hertog van Gelre, die Peelland enige tijd binnen hun invloedssfeer hadden.

Gerelateerde publicaties

Archeologisch onderzoek op de Groot Bottelsche Akker bij Deurne. Bewoning uit de Steentijd, IJzertijd, Romeinse tijd, Vroege en Volle Middeleeuwen op de Groot Bottelsche Akker bij DeurneCopyright 2018 © VUhbs | Disclaimer | Sitemap | Site by Websculptures
Volg ons via Facebook | Volg ons via Twitter | Volg ons via Linkedin | Volg ons via Youtube |

VUhbs

De Boelelaan 1105 T. +31(0)20 5986516
1081 HV Amsterdam E. info@vuhbs.nl