Opgravingen

Opgravingen

Als vooronderzoek uitwijst dat er een hoge kans bestaat op het vinden van waardevol archeologisch materiaal in de bodem van het te ontwikkelen terrein, moet bekeken worden of die waardevolle resten in de bodem (in situ) behouden kunnen worden.

Is dit niet mogelijk, dan bent u als bodemverstoorder verplicht om op uw eigen kosten een archeologisch onderzoek(= opgraving) te laten verrichten. Een volledig archeologisch onderzoek behelst het karteren van het te onderzoeken terrein, inmeten van vondsten, systematisch afgraven, etc. etc. en tenslotte weer dichten van de opgravingsputten. De kosten voor een opgraving variëren sterk: sommige opgravingen nemen maar een week in beslag, andere duren jaren achter elkaar voort.

Copyright 2018 © VUhbs | Disclaimer | Sitemap | Site by Websculptures
Volg ons via Facebook | Volg ons via Twitter | Volg ons via Linkedin | Volg ons via Youtube |

VUhbs

De Boelelaan 1105 T. +31(0)20 5986516
1081 HV Amsterdam E. info@vuhbs.nl