Bureauonderzoek

Bureauonderzoek

De mogelijkheid bestaat dat het terrein dat u wilt ontwikkelen door de gemeente of provincie is bestempeld als een gebied met (mogelijk) archeologische waarde. Dan dient de archeologische waarde van het terrein door middel van een vooronderzoek bepaald te worden, alvorens de gemeente u een bouw- of aanlegvergunning verleent. Een dergelijk vooronderzoek (bureauonderzoek, IVO) neemt relatief weinig tijd in beslag, maar levert/geeft wel een helder beeld van de situatie. De kosten van een onderzoek in het voortraject zijn afhankelijk van de complexiteit van het onderzochte gebied. Een bureauonderzoek vindt niet plaats in het veld, maar bestaat uit literatuuronderzoek en het vergaren van materiaal uit aanwezige kaarten en oude opgravingsrapporten. Voorts worden de Indicatieve Kaart Archeologische Waarden (IKAW), het Actuele Hoogtebestand Nederland (AHN), ARCHIS, de Cultuurhistorische Hoofdstructuur (CHS) van de gemeente/provincie en gegevens van lokale amateurs bestudeerd. Het eindresultaat is een gedetailleerde beschrijving van de locatie van alle archeologisch waardevolle objecten in de bodem van het onderzochte terrein.

Bel of mail voor gratis advies of een offerte Martijn Bink +32470039016 / +31612910335 / m.bink@vu.nl.

Copyright 2018 © VUhbs | Disclaimer | Sitemap | Site by Websculptures
Volg ons via Facebook | Volg ons via Twitter | Volg ons via Linkedin | Volg ons via Youtube |

VUhbs

De Boelelaan 1105 T. +31(0)20 5986516
1081 HV Amsterdam E. info@vuhbs.nl