Archeologische Begeleiding

Archeologische Begeleiding

Het kan voorkomen dat er geen toestemming is of fondsen zijn voor een opgraving. Toch wordt dan soms een archeoloog ingeschakeld, zelfs als de bouw/terreinontwikkeling al aan de gang is. Bij een archeologische begeleiding zijn onze medewerkers alleen aanwezig als observator / observant. Het is specifiek niet de bedoeling dat er onderzoek in de bodem wordt verricht: de archeoloog kijkt alleen naar wat er tijdens de bouw naar boven komt en bestudeert de eventuele vondsten ter plekke. Wanneer tijdens de werkzaamheden vondsten (van hoge archeologische waarde) naar boven komen die aanleiding geven tot nader onderzoek, kan alsnog besloten worden om tot opgraving over te gaan.

Copyright 2018 © VUhbs | Disclaimer | Sitemap | Site by Websculptures
Volg ons via Facebook | Volg ons via Twitter | Volg ons via Linkedin | Volg ons via Youtube |

VUhbs

De Boelelaan 1105 T. +31(0)20 5986516
1081 HV Amsterdam E. info@vuhbs.nl