Actueel

Actueel | Laatste berichten

Grootste urnenveld van Belgie ontdekt

01 JULI 2016
« Terug naar overzicht
In april 2016 startte een team van Nederlandse en Vlaamse archeologen van de Vrije Universiteit Amsterdam (VUhbs) met een opgraving aan het Weyveld waar in de nabije toekomst woningen zullen worden gebouwd in opdracht van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen. Na een proefsleuvenonderzoek in 2014, heeft het Agentschap Onroerend Erfgoed van de Vlaamse Overheid een zone van 4 hectare aangewezen die archeologisch onderzocht zou moeten worden.

“Het onderzoek werd zonet afgerond en de resultaten zijn spectaculair: het urnengrafveld dat werd opgegraven oversteeg de verwachtingen van het vooronderzoek want maar liefst 426 crematiegraven kwamen aan het licht. Veruit de meeste graven dateren van de periode Late Bronstijd-Vroege IJzertijd (grofweg 1000 - 500 voor Chr.). Nergens in ons land zijn zoveel graven uit dit tijdvak tijdens een archeologische opgraving onderzocht,”
aldus Karim Van Overmeire, schepen van Erfgoed.

De graven bestaan doorgaans uit een urne met daarin verbrand menselijk bot. Regelmatig zijn kleine potjes toegevoegd, een enkele maal ook voorwerpen van brons zoals haarnaalden. Enkele graven bevatten zelfs drie of vier potten. Een unieke vondst is een bronzen zwaard, dat in stukken in een van de urnen was gelegd. Destijds werden zwaarden zelden als grafgift gebruikt. De aanwezigheid van aanzienlijke personen in Hofstade komt verder naar voren uit enkele grote kringgreppels - aan de voet van de inmiddels verdwenen grafheuvel - met diameters tot 18 en 24 m.

Naast de graven van het prehistorische grafveld is een handvol brandgraven uit de Romeinse tijd aan het licht gekomen, alsmede de plattegronden van bijgebouwtjes en opslagkuilen uit de Midden IJzertijd (500-250 voor Chr.).

“Deze opgraving levert een grote bijdrage aan de kennis over de late prehistorie in Vlaanderen en de streek rond Aalst en Hofstade in het bijzonder. Voor wat betreft de Romeinse tijd was Hofstade al een bekende naam omdat hier rond 1950 al de resten van een Gallo-Romeins heiligdom waren gevonden. Gezien het wetenschappelijk belang van de site en de collectie en de kwetsbaarheid van de vondsten, en het zeer grote volume is het opportuun om deze collectie goed te bewaren en te beheren,” aldus nog Van Overmeire.

Op donderdag 8 september opent de tentoonstelling ‘Een archeologische kijk op Hofstade’ en op zondag 11 september is er een voordracht over het urnengrafveld te Hofstade. Meer info op www.aalst.be/museum

Het team van archeologen maakte een video van de archeologische opgravingen te Hofstade: https://vimeo.com/170808545

Copyright 2018 © VUhbs | Disclaimer | Sitemap | Site by Websculptures
Volg ons via Facebook | Volg ons via Twitter | Volg ons via Linkedin | Volg ons via Youtube |

VUhbs

De Boelelaan 1105 T. +31(0)20 5986516
1081 HV Amsterdam E. info@vuhbs.nl